เปิดดู 42

นักศึกษาจบใหม่

นางสาวสุพัตรา สอนรัมย์
1