เปิดดู 30

ทำงานสายoperator เเละช่าง

กฤษดา พรไธสง
1