Shop

1 ตำแหน่ง ระยะเวลา 1 เดือน

฿400.00 1 Month

 • 1 Month ระยะเวลา
 • 1 ตำแหน่งงาน
 • ตำแหน่งงานแนะนำ
 • รีเฟรชงาน
 • ดาวน์โหลดเรซูเม่
 • ระยะเวลาแสดงตำแหน่งงาน 1 วัน

More info Select

1 ตำแหน่ง ระยะเวลา 1 เดือน

฿400.00

 • 1 Month ระยะเวลา
 • 1 ตำแหน่งงาน
 • ตำแหน่งงานแนะนำ
 • ระยะเวลาแสดงตำแหน่งงาน 1 วัน

ทุกแพ๊กเกจรองรับ 1 บัญชีการใช้งานเท่านั้น *โปรโมชั่น ซื้อโฆษณาPackage ใดก็ได้ ตั้งแต่ 3 เดือน แถม ฟรี 1 เดือน *โปรโมชั่น ซื้อโฆษณาPackage ใดก็ได้ ตั้งแต่ 6 เดือน แถม ฟรี 2 เดือน *โปรโมชั่น ซื้อโฆษณาPackage ใดก็ได้ ตั้งแต่ 12 เดือน แถม ฟรี 3 เดือน ราคายังไม่รวม Vat 7%   Select

1 ตำแหน่ง ระยะเวลา 2 เดือน

฿800.00 2 Months

 • 2 Months ระยะเวลา
 • No job posting
 • ตำแหน่งงานแนะนำ
 • รีเฟรชงาน
 • ดาวน์โหลดเรซูเม่

More info Select

1 ตำแหน่ง ระยะเวลา 2 เดือน

฿800.00

 • 2 Months ระยะเวลา
 • No job posting
 • ตำแหน่งงานแนะนำ

ทุกแพ๊กเกจรองรับ 1 บัญชีการใช้งานเท่านั้น *โปรโมชั่น ซื้อโฆษณาPackage ใดก็ได้ ตั้งแต่ 3 เดือน แถม ฟรี 1 เดือน *โปรโมชั่น ซื้อโฆษณาPackage ใดก็ได้ ตั้งแต่ 6 เดือน แถม ฟรี 2 เดือน *โปรโมชั่น ซื้อโฆษณาPackage ใดก็ได้ ตั้งแต่ 12 เดือน แถม ฟรี 3 เดือน ราคายังไม่รวมVat7% Select

1 ตำแหน่ง ระยะเวลา 3 เดือน

฿1,200.00 3 Months

 • 3 Months ระยะเวลา
 • 1 ตำแหน่งงาน
 • 1 featured job
 • รีเฟรชงาน
 • ดาวน์โหลดเรซูเม่
 • ระยะเวลาแสดงตำแหน่งงาน 1 วัน

More info Select

1 ตำแหน่ง ระยะเวลา 3 เดือน

฿1,200.00

 • 3 Months ระยะเวลา
 • 1 ตำแหน่งงาน
 • 1 featured job
 • ระยะเวลาแสดงตำแหน่งงาน 1 วัน

ทุกแพ๊กเกจรองรับ 1 บัญชีการใช้งานเท่านั้น *โปรโมชั่น ซื้อโฆษณาPackage ใดก็ได้ ตั้งแต่ 3 เดือน แถม ฟรี 1 เดือน *โปรโมชั่น ซื้อโฆษณาPackage ใดก็ได้ ตั้งแต่ 6 เดือน แถม ฟรี 2 เดือน *โปรโมชั่น ซื้อโฆษณาPackage ใดก็ได้ ตั้งแต่ 12 เดือน แถม ฟรี 3 เดือน ราคายังไม่รวมVat7% Select

1 ตำแหน่ง ระยะเวลา 6 เดือน

฿2,400.00 6 Months

 • 6 Months ระยะเวลา
 • 1 ตำแหน่งงาน
 • ตำแหน่งงานแนะนำ
 • รีเฟรชงาน
 • ดาวน์โหลดเรซูเม่
 • ระยะเวลาแสดงตำแหน่งงาน 1 วัน

More info Select

1 ตำแหน่ง ระยะเวลา 6 เดือน

฿2,400.00

 • 6 Months ระยะเวลา
 • 1 ตำแหน่งงาน
 • ตำแหน่งงานแนะนำ
 • ระยะเวลาแสดงตำแหน่งงาน 1 วัน

ทุกแพ๊กเกจรองรับ 1 บัญชีการใช้งานเท่านั้น *โปรโมชั่น ซื้อโฆษณาPackage ใดก็ได้ ตั้งแต่ 3 เดือน แถม ฟรี 1 เดือน *โปรโมชั่น ซื้อโฆษณาPackage ใดก็ได้ ตั้งแต่ 6 เดือน แถม ฟรี 2 เดือน *โปรโมชั่น ซื้อโฆษณาPackage ใดก็ได้ ตั้งแต่ 12 เดือน แถม ฟรี 3 เดือน ราคายังไม่รวมVat7% Select

1 ตำแหน่ง ระยะเวลา 9 เดือน

฿3,600.00 9 Months

 • 9 Months ระยะเวลา
 • 1 ตำแหน่งงาน
 • ตำแหน่งงานแนะนำ
 • รีเฟรชงาน
 • ดาวน์โหลดเรซูเม่
 • ระยะเวลาแสดงตำแหน่งงาน 1 วัน

More info Select

1 ตำแหน่ง ระยะเวลา 9 เดือน

฿3,600.00

 • 9 Months ระยะเวลา
 • 1 ตำแหน่งงาน
 • ตำแหน่งงานแนะนำ
 • ระยะเวลาแสดงตำแหน่งงาน 1 วัน

ทุกแพ๊กเกจรองรับ 1 บัญชีการใช้งานเท่านั้น *โปรโมชั่น ซื้อโฆษณาPackage ใดก็ได้ ตั้งแต่ 3 เดือน แถม ฟรี 1 เดือน *โปรโมชั่น ซื้อโฆษณาPackage ใดก็ได้ ตั้งแต่ 6 เดือน แถม ฟรี 2 เดือน *โปรโมชั่น ซื้อโฆษณาPackage ใดก็ได้ ตั้งแต่ 12 เดือน แถม ฟรี 3 เดือน ราคายังไม่รวมVat7% Select

ทดลองใช้งาน ฟรี

฿0.00 15 Days

 • 15 Days ระยะเวลา
 • 3 ตำแหน่งงาน
 • ตำแหน่งงานแนะนำ
 • รีเฟรชงาน
 • ดาวน์โหลดเรซูเม่
 • ระยะเวลาแสดงตำแหน่งงาน 1 วัน

Select

ไม่พบสินค้าตรงกับที่คุณเลือก