Sales Supervisor : หัวหน้างานขาย

เก็บงานไว้

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดงาน

-ประสานงานกับผู้ค้าปลีกและจัดเตรียมเอกสารสำหรับกระบวนการจัดส่ง

– จัดการ PO

– ประสานงานกับ Bas เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการขาย

– จัดทำข้อมูลรายงานยอดขายรายเดือนและรายงานการขายและวิเคราะห์ข้อมูลการขาย

– จัดแสดงสินค้าที่ร้านค้า สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการขายและการตลาด ให้บรรลุเป้าหมาย

– ดูแลหน้าร้าน ดูแลสต๊อกหน้าร้าน และงานที่เกี่ยวข้องกับหน้าร้าน

– หา ร้านค้าใหม่ให้เกิดยอดขาย

– งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน


คุณสมบัติผู้สมัคร

– เพศชาย / เพศหญิงอายุ 25-35 ปี

– ประสบการณ์การทำงานขั้นต่ำ 2 ปี

– วุฒิการศึกษาปริญญาตรี

– ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล, รับผิดชอบ, มุ่งเน้นรายละเอียด

– ทักษะคอมพิวเตอร์: Microsoft Office, อินเทอร์เน็ต

– ภาษาอังกฤษระดับกลาง

– มีประสบการณ์ด้านผลิตภัณฑ์ความงามจะได้รับการพิจารณา

– เป็นเจ้าของยานพาหนะและใบขับขี่จะพิจารณาเป็นพิเศษ


สวัสดิการ

– ประกันสังคม

– ประกันสุขภาพ เมื่อผ่านโปร

– ผลิตภัณฑ์ใช้ฟรี 4 ครั้ง / ปี

– 5 วันทำการเวลาทำงาน จันทร์-ศุกร์ 9.30-18.30

– ลาพักร้อน  12 วัน / ปี


ติดต่อ

ฝ่ายบุคคล บริษัท เอชเคเอ็มไอ จำกัด

02-052-5476