Sales (ตัวแทนขาย)

สหสินไทย ค้าวัตถุก่อสร้าง บจ.

เก็บงานไว้
Job Expired

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดงาน
 • รับผิดชอบหาลูกค้าใหม่
 • รักษาฐานข้อมูลลูกค้าเก่า
 • กำหนดแผนการขาย
 • นำเสนอสินค้า-ขายสินค้า ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า
 • เก็บข้อมูลลูกค้าและข้อมูลตลาด
 • ประสานงานการขายรวมทั้งการเก็บงิน
 • ทำเป้ายอดขายตามแผนการขายที่กำหนดไว้
 • สร้างความพึ่งพอใจให้กับลูกค้า

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ผ่านประการณ์ด้าน Sales(งานขาย) โดยตรง (ถ้ามีประสบการณ์สินค้าด้านบ้าน อาคาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีรถยนต์/รถจักรยานยนต์ ส่วนตัว
 • สามารถพิมพ์ และใช้โปรแกรมทางด้านคอมพิวเตอร์ได้

ติดต่อ
 1. 097-098-3091 ติดต่อฝ่ายบุคคล
 2. อีเมล์: [email protected]