เปิดดู 383

online marketing/ SEO บริษัท บีคัมเวลท์ จำกัด

กดบันทึก 2 ปี ที่แล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดงาน
– วางแผนและรับผิดชอบการซื้อสื่อโฆษณาในช่องทางออนไลน์ต่างๆ เช่น Google, Facebook, Line
– วางแผนและอัพเดท ข้อมูล/เนื้อหาที่ใช้สื่อสารการตลาดในช่องทางออนไลน์ต่างๆ เช่น Website, Facebook, Line Official, Instagram, Google My business
– รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล Google Analytics
– อัพเดทและทำรายงาน SEO On Page / Monitor
– คิดและสร้างกิจกรรมแคมเปญและลูกค้าองค์กรบน Social Media เพื่อเพิ่มยอดขายสร้าง Brand และภาพลักษณ์ขององค์กร
– ประสานงานกับหน่วยงานภายใน และ Marketing Agency ในการสื่อสารการตลาด ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ ช่วยสร้างการรับรู้ และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของแบรนด์

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เพศชาย/หญิง อายุ 24 ปี ขึ้นไป
  • วุฒิปริญญาตรีสาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป ด้านการตลาดออนไลน์ การโฆษณาผ่านช่องทางออนไลน์ SEO
  • มีความสามารถในการสื่อสาร ประสานงาน และการทำงานเป็นทีม
  • หากมีประสบการณ์การประสานงานในธุรกิจบริการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ทำงานวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 10.00 – 19.00 น.
  • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี และโต้ตอบงานทางE-mail ได้ดี
  • มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี รักงานบริการ และมีความสนใจในธุรกิจคลินิกความงาม

 

เอกสารประกอบการสมัครงาน

1.รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว 1 ใบ
2.สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
3.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
4.สำเนาวุฒิการศึกษา, Transcript (ใบ รบ.)
5.สำเนาหนังสือผ่านงาน
6.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
7.สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
8.สำเนาใบอนุญาตขับรถยนต์/รถจักรยานยนต์ (ถ้ามี)
9.สำเนาใบผ่านเกณฑ์ทหาร (ชาย)
10.เอกสารผลงาน, ไฟล์ผลงาน (Portfolio)

 

ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท บีคัมเวลท์ จำกัด
18 โครงการพาร์คเลน ชั้น 2 ซ.สุขุมวิท 63 ถ.สุขุมวิท
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 098-274-3322

แชร์งานนี้

รายละเอียดบริษัท

Connect with us

ติดต่อบริษัทฯ

https://jobbee.online/wp-content/plugins/jobica-core/framework/functions/noo-captcha.php?code=89cb8