รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดงาน
1.ดูแลเฝ้าระวัง (Monitor) โครงข่าย Network ,Fiber optic, MPLS, IP-service ,Server, Virtualization , Container, Docker, Kubernetes, Database ,VM Ware
2.รับแจ้ง ตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นบนโครงข่าย
3.ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
  • เพศ ชาย
  • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า สาขา วิศวกรรม สื่อสารโทรคมนาคม สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Database) สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ (Database)
  • ประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป Oracle database หรือ Postgre SQL หรือ Network
  • สื่อสารภาษาอังกฤษได้เบื้องต้น และอ่าน textbook ได้
  • มีใบขับขี่รถยนต์สามารถทำงานกะได้ (มี 2กะ)
  • ปฏิบัติงาน 4 วัน หยุด 4 วัน วันหยุดไม่ตรงเสาร์-อาทิตย์

สวัสดิการ

ติดต่อ

  1. คุณวิภาดา ยอดแดง  โทรศัพท์ : 082-654-2042