เปิดดู 903

Engineering Design

กดบันทึก

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดงาน

  • Design CAD and Support Data to CAR Maker (CATIA 5.0)

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • Brachalor Degree

สวัสดิการ

  • Food
  • Transportation
  • Diligent
  • Provident Fund
  • Over Time
  • Bonus 2 times / Year

ติดต่อ

  1. Thanapong Chayvisesphol

แชร์งานนี้

ติดต่อบริษัทฯ

https://jobbee.online/wp-content/plugins/jobica-core/framework/functions/noo-captcha.php?code=4aa29