เปิดดู 645

Customer Service Executive บริษัท ออล โคโค กรุ๊ป จำกัด

กดบันทึก 2 ปี ที่แล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดงาน

 • ประสานงานระหว่างพนักงานขาย ลูกค้า และหน่วยงานต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้พนักงานขายสามารถปิดการขายได้สำเร็จลุล่วง
  ทำหน้าที่ขายสินค้าในช่องทาง ออนไลน์ทุกช่องทาง
 • เป็นศูนย์กลางรับข้อร้องเรียน จากลูกค้า และแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหา ไม่ว่าจะช่องทาง ออนไลน์ ออฟไลน์ หรือทางโทรศัพท์
 • ในกรณีที่เกิดปัญหา ต้องดำเนินการสื่อสารกับลูกค้าและประสานงานทีมขาย และทีมอื่น ๆ เพื่อติดตามหาข้อสรุปของปัญหาให้แล้วเสร็จ
 • สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานขาย
 • จัดเก็บเอกสาร และรายงานผลการดำเนินงานต่างๆ ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • การศึกษาระดับปริญาตรีทุกสาขา
 • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่
 • สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Officeได้
 • มีความรู้ในด้านภาษาอังกฤษ สามารถพูด อ่าน เขียนได้
 • *ปฏิบัติงานที่รามคำแหง*

 

สวัสดิการ
– โบนัส(ตามผลประกอบการและผลงาน)
– ปรับค่าจ้างประจำปี, ปรับตำแหน่ง
– ประกันอุบัติเหตุ/ประกันชีวิต
– กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
– ประกันสังคม
– กองทุนทดแทน
– การตรวจสุขภาพประจำปี
– ทุนการศึกษาบุตร
– เงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจ
– ของเยี่ยมไข้
– เบี้ยเลี้ยงและค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศ
– เบี้ยเลี้ยงและค่าใช้จ่ายในการเดินทางต่างประเทศ
– ชุดฟอร์ม
– เบี้ยขยัน
– ค่าที่พัก (บางตำแหน่ง)
– ค่าทำงานล่วงเวลา
– วันหยุดพักผ่อนประจำปีไม่น้อยกว่า 6-14 วัน
– การส่งเสริมพัฒนาการฝึกอบรม ฝึกทักษะ
– หยุดเสาร์เว้นเสาร์ Manager หยุดเสาร์-อาทิตย์

ติดต่อ
คุณกนกวรรณ (ฝน)
บริษัท ออล โคโค กรุ๊ป จำกัด
139/6 ม.2
ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 74120
โทรศัพท์ : 034-481-821 ต่อ 106, 062-879-6262

แชร์งานนี้

รายละเอียดบริษัท

Connect with us

ติดต่อบริษัทฯ

https://jobbee.online/wp-content/plugins/jobica-core/framework/functions/noo-captcha.php?code=b6f72