เปิดดู 64

Call center Outbound,Tele-Marketing,Tele-Survey (โทรสอบถามความพึงพอใจลูกค้า)

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดงาน
 • โทรเชิญชวนให้ต่ออายุบัตรสมาชิก เพื่อรับสิทธิ์ส่วนลดพิเศษ
  และสอบถามความพึงพอใจในการใช้บัตรสมาชิก
 • ทำงานวัน จันทร์-ศุกร์ 8.30-17.30, 09:00-18:00

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • – ทุกเพศ
  – จบการศึกษา ม.6, ปวช., ปวส., ปริญญาตรี
  – อายุ 18-40 ปี หากอายุเกินแต่มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นรายบุคคล)
  – หากมีประสบการณ์ทำงานด้านบริการ หรือ Call center/ Outbound/ Tele-Marketing / Tele-Survey) มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  – น้ำเสียงไพเราะ สื่อสารชัดเจน
  – กระตือรือร้น ตั้งใจ
  – มีใจบริการ บุคลิกภาพดี
  – จับประเด็นได้ดี
  – รับแรงกดดันได้ดี
  – แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  – ใช้คอมพิวเตอร์ได้ Microsoft Office (Excel)
  – พิมพ์คอมพิวเตอร์ได้ดี ทั้งไทยและอังกฤษ(มีทดสอบ)
  – ไม่มีประวัติอาชญากรรมร้ายแรง
  – ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19 แล้ว

สวัสดิการ
 • – เงินเดือนประจำ
  – ค่าล่วงเวลา
  – กิจกรรมสันทนาการตามเทศกาล
  – โบนัส (พิจารณาตามผลประกอบการและผลการทำงาน)
  – กองทุนประกันสังคม
  – กองทุนเงินทดแทน
  – ห้องพยาบาล
  – มีการฝึกอบรมหลักสูตรเฉพาะตำแหน่งก่อนการปฏิบัติงานจริง

ติดต่อ

 1. คุณสัญชัย 083-540-5126