เปิดดู 313

Business Development ด้านความงาน บริษัท บีคัมเวลท์ จำกัด

กดบันทึก 2 ปี ที่แล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดงาน
– วางแผนการพัฒนาธุรกิจขององค์กรร่วมกับผู้บริหาร
– รวมทั้งเสนอแนวคิดและวิธีการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในเป้าหมายการเติบโต
– ศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์ใหม่ทางการแพทย์ และความงาม
– หาข้อมูลเทคโนโลยีใหม่ๆ นำมาปรับใช้กับผลิตภัณฑ์
– ร่วมวางแผนและ กำหนดมาตรฐานสินค้าของการผลิตในส่วนที่รับผิดชอบทุกขั้นตอนร่วมจัดทำคู่มือ มาตรฐานสินค้าของการผลิตในส่วนที่รับผิดชอบ
– ร่วมโปรโมทผลิตภัณฑ์ผ่านกิจกรรมในลักษณะ Expo หรือ Event ต่างๆ
– วางแผนและพัฒนากลยุทธการขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กาหนด
– สรุปรายงานการขาย และรายละเอียดการเข้าพบลูกค้า
– และงานแื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เพศชาย/หญิง อายุ 28-35 ปี
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
  • มีความสามารถในการสื่อสาร ประสานงาน และการทำงานเป็นทีม
  • หากมีประสบการณ์การประสานงานในธุรกิจบริการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ทำงานวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.30 – 18.30 น.
  • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี และโต้ตอบงานทางE-mail ได้ดี
  • มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี รักงานบริการ และมีความสนใจในธุรกิจคลินิกความงาม

 

เอกสารประกอบการสมัครงาน

1.รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว 1 ใบ
2.สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
3.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
4.สำเนาวุฒิการศึกษา, Transcript (ใบ รบ.)
5.สำเนาหนังสือผ่านงาน
6.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
7.สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
8.สำเนาใบอนุญาตขับรถยนต์/รถจักรยานยนต์ (ถ้ามี)
9.สำเนาใบผ่านเกณฑ์ทหาร (ชาย)
10.เอกสารผลงาน, ไฟล์ผลงาน (Portfolio)

ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท บีคัมเวลท์ จำกัด
18 โครงการพาร์คเลน ชั้น 2 ซ.สุขุมวิท 63 ถ.สุขุมวิท
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 098-274-3322

แชร์งานนี้

รายละเอียดบริษัท

Connect with us

ติดต่อบริษัทฯ

https://jobbee.online/wp-content/plugins/jobica-core/framework/functions/noo-captcha.php?code=51706