เปิดดู 100

Backend Developer

กดบันทึก
 • This job has expired!
Job Expired

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดงาน
 • เข้าใจการทำงานในรูปแบบ Agile
 • สามารถเขียน Unit Testing, Integration Testing
 • สามารถเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ได้อย่างรวดเร็ว กล้าแสดงความคิดเห็น
 • มีความเข้าใจ Restful API, OOP design, Data Structure, MVC, Git
 • หากมีประสบการณ์ทำงาน Websocket  จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ดูแล วิเคราะห์แก้ปัญหา และ ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของระบบ
 • ชอบศึกษา ค้นคว้า สิ่งต่างๆ เพื่อนำมาพัฒนา และแก้ไขการทำงานของตัวเองได้
 • ออกแบบทดสอบและพัฒนาระบบ API และฐานข้อมูล ด้วย PHP (Laravel), MySQL
 • หากมีประสบการณ์ทำงาน DevOps, AWS, GCP, Microservice, CI/CD จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายและสามารถติดตามงานของตัวเองให้เสร็จลุล่วงตามกำหนดได้
 • ทำงานร่วมกับกับทีม Frontend developers, Product Manager เพื่อ Deliver Software ที่มีคุณภาพ
 • เข้าใจหลักการทำงานพื้นฐานสำคัญของ Database เช่น Relational, Non-relational, Temporary database, Cache, Log

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้ 
 • มีความคล่องแคล่วในการทำงาน
 • มีประสบการณ์ในสายงาน Developer 2 ปีขึ้นไป
 • กล้าคิด และกล้าแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์
 • ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มีมนุษย์สัมพันธ์ดีและมีความรับผิดชอบสูง
 • มีทัศนคติเชิงบวกและกระตือรือร้น สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
 • การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ
 • ประกันสังคมลากิจ 5 วัน/ปี

  วันหยุดประจำปีบริษัทจำนวน 14 วัน/ปี

  วันหยุดพักผ่อนประจำปี 6 วัน/ปี

  ลาคลอดได้ 98 วัน โดยได้รับค่าตอบแทน 45 วัน และ/หรือสามีสามารถลาเพื่อดูแลภรรยาที่คลอดบุตรได้ไม่เกิน 15 วัน ต่อครั้งที่มีการตั้งครรภ์

  เงินช่วยเหลือจากบริษัทเนื่องจาก (บิดา มารดา บุตร สามี/ภรรยา พนักงาน) เสียชีวิต

  คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คประจำตัว

  เค้กประจำวันเกิด

  ขนมขบเคี้ยวและเครื่องดื่มฟรี

  Board Game ประจำสำนักงาน

  กิจกรรม Outing 

  งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี

  โบนัสประจำปีตามผลประกอบการ


ติดต่อ

แชร์งานนี้

รายละเอียดบริษัท

Connect with us

ติดต่อบริษัทฯ

https://jobbee.online/wp-content/plugins/jobica-core/framework/functions/noo-captcha.php?code=08f95