เปิดดู 1299

โปรแกรมเมอร์ / Web Programmer

กดบันทึก

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดงาน

 • – ออกกแบบและพัฒนา Website และเขียนระบบโปรแกรมที่ใช้ในองค์กร
  – ออกแบบจัดการฐานข้อมูล Website
  – ออกแบบโครงสร้างและดูแล Website ให้มีความทันสมัยและตรงตามภาพลักษณ์องค์กร
  – มีความชำนาญในการเขียนและใช้ภาษา PHP และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  – งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • – เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
  – ระดับการศึกษา ปวส. หรือ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  – มีความรู้ความเข้าใจ PHP, JavaScript และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  – มีทักษะในการเขียนภาษาคอมพิวเตอร์ เช่น PHP ,Javascript และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  – มีความรู้และสามารถในการใช้ฐานข้อมูล SQL SERVER, MySQL, SQL Lite
  – หากมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานด้าน SEO และมีประสบการณ์ทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษคุณสมบัติเพิ่มเติม
  – มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถประยุกต์ และดัดแปลงความรู้เพื่อใช้ในการทำงาน
  – มีความคิดสร้างสรรค์ในการใช้โปรแกรม และสามารถลำดับ ความสำคัญในการทำงาน ได้อย่างดี
  – มีความรับผิดชอบ ขยัน คล่องแคล่ว กระตือรือร้นในการทำงาน พร้อมเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
  – หากมีผลงานเว็บที่เคยพัฒนาและโปรเจค นำมาประกอบการพิจารณา

สวัสดิการ

 • 1. ประกันอุบัติเหตุ
  2. ประกันสังคม
  3. Incentive (ส่วนกลาง ตามนโยบายบริษัท)
  4. การขั้นและโปรโมทตำแหน่งงาน (ทุกแผนก ตามนโยบายบริษัท)
  5. ค่าทำงานล่วงเวลา OT (ตามนโยบายบริษัท)
 • 6. โบนัสการันตี 1 เดือน

ติดต่อ

 1. คุณ พร 083-049-6228 info.siamruamkha@gmail.com

แชร์งานนี้

ติดต่อบริษัทฯ

https://jobbee.online/wp-content/plugins/jobica-core/framework/functions/noo-captcha.php?code=f853a