เปิดดู 30

เจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูลลูกค้าทางโทรศัพท์ call center (ใกล้ BTS.กรุงธนบุรี)

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดงาน
 •  ให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับโปรแกรมดูแลสุขภาพของโรงพยาบาลชั้นนำ ผ่านช่องทาง Voice (Inbound, Outbound) ,Non voice (Email & Social Chat) & Admin

  สถานที่ปฏิบัติงาน : ใกล้ BTS กรุงธนบุรี

  * การทำงาน : ทำงาน 5 วันหยุด 2 วันต่อสัปดาห์
  – 6:00-15:00
  8:00-17:00
  12:00-21:00
  21:00-6:00

  กะ 21:00-6:00 ได้ค่ากะ 100 บาท


คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1. เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 20-40 ปี (เพศชายต้องผ่านเกณฑ์ทหารแล้ว)
  2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
  3. หากมีประสบการณ์ด้านการประสานงาน หรือ งาน Call center หรืองานด้าน Medical หรือ งาน Admin จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  4. มีทักษะ : voice & non- voice
  5. ใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง มีความสามารถในการสื่อสารช่องทางสื่อ online และ Social media ได้ดีมาก
  6. ไม่มีประวัติอาชญากรรมร้ายแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ ไม่เป็นผู้ถูกให้ออกจากงานเพราะกระทำความผิด
  7. สามารถพิมพ์คอมพิวเตอร์ได้คล่อง พิมพ์คอมพิวเตอร์ได้ 30 คำต่อนาที (มีการทดสอบ)
  8. มีอัธยาศัยดี ชอบพบปะพูดคุยกับผู้อื่น
  9. ไม่มีประวัติอาชญากรรม และ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
  10. ไม่เป็นโรคติดต่อ มีการตรวจก่อนทำงาน
  11. สามารถทำงานเป็นกะได้
  12. มีการอบรมให้ก่อนเริ่มงาน

สวัสดิการ
 • – เงินเดือนประจำ
  – ค่าล่วงเวลา
  – เงินตอบแทนผลการปฏิบัติงาน
  – กิจกรรมสันทนาการตามเทศกาล
  – โบนัส (พิจารณาตามผลประกอบการและผลการทำงาน)
  – กองทุนประกันสังคม
  – กองทุนเงินทดแทน
  – ห้องพยาบาล
  – มีการฝึกอบรมหลักสูตรเฉพาะตำแหน่งก่อนการปฏิบัติงานจริง
  – ค่าช่วยเหลือเดินทางเมื่อปฏิบัติงานรอบดึก

ติดต่อ

 • คุณสัญชัย 083-540-5126