เปิดดู 55

เจ้าหน้าที่อนุรักษ์กรมธรรม์ (ไม่ใช่งานขาย) Conserve Call center (ใกล้ BTS อโศก)

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดงาน
 • เป็นเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ทำหน้าที่ให้บริการข้อมูล ช่วยเหลือ และตอบข้อซักถามลูกค้าที่โทรมายกเลิกกรมธรรม์ และโน้มน้าวเพื่อให้ลูกค้าถือกรมธรรม์ต่อ (ไม่ใช่งานขาย)
 • เวลาทำงานจันทร์-ศุกร์ 8.00-17.00 น. (สามารถทำงานวันเสาร์ได้บางกรณี แต่จะได้ค่าทำงานในวันหยุดเพิ่มทดแทน)

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1. วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป ต้องมีประสบการณ์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์, งานบริการลูกค้า หรือ งานด้านประกันภัย (Call center, Banking, Insurance) 6 เดือนขึ้นไป
  2. เพศหญิง/ชาย อายุ 22-35 ปี *ถ้ามีอายุเกิน 35 ปี จะพิจารณาเป็นกรณีไป (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร)
  3. มีทักษะการสื่อสารที่ดี รับฟัง จับประเด็นได้ พูดจาชัดเจน นุ่มนวลน่าฟัง
  4. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี พิมพ์ได้คล่อง
  5. มีความเอาใจใส่ ห่วงใยผู้อื่น ชอบเรียนรู้
  6. มีทักษะในการสื่อสารและการเจรจาต่อรอง
  7. มีความสามารถในการนำเสนอ และมีไหวพริบดี ไม่ใช่งานขาย
  พูดจาฉะฉานและชัดเจน
  8. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความมุ่งมั่น และกระตือรือร้นในหน้าที่ที่ตนได้รับมอบหมาย
  9. สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้เป็นอย่างดี
  10. สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว
  11. ไม่มีประวัติอาชญากรรม
  12. ไม่เป็นโรคติดต่อ มีการตรวจก่อนทำงาน

สวัสดิการ
 • – เงินเดือนประจำ
  – ค่าล่วงเวลา
  – เงินตอบแทนผลการปฏิบัติงาน
  – กิจกรรมสันทนาการตามเทศกาล
  – โบนัส (พิจารณาตามผลประกอบการและผลการทำงาน)
  – กองทุนประกันสังคม
  – กองทุนเงินทดแทน
  – ห้องพยาบาล
  – มีการฝึกอบรมหลักสูตรเฉพาะตำแหน่งก่อนการปฏิบัติงานจริง
  – ค่าช่วยเหลือเดินทางเมื่อปฏิบัติงานรอบดึก

ติดต่อ

 1. คุณสัญชัย : 083-540-5126