เปิดดู 75

เจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุด่วน เหตุฉุกเฉิน call center (ไทย, อังกฤษ) ประจำ จตุจักร

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดงาน
 • รับสาย Inbound แจ้งเหตุด่วน เหตุฉุกเฉิน และประสานงานผ่านระบบไปยังหน่วยงานในพื้นที่ต่างๆ

  ทำงานวันละ 7 ชม.
  ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ สลับวันหยุด สามารถแลกเปลี่ยนกันได้


คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1. เพศหญิง/ชาย อายุ 20-35 ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือเรียนจบหลักสูตรรักษาดินแดนแล้ว)
  2. จบวุฒิการศึกษา ม.6 – ป.ตรี ทุกสาขา (หากจบต่ำกว่าปริญญาตรีต้องมีประสบการณ์ทำงานด้านงานบริการ, Call center มาก่อน)
  3. สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และไม่มีประวัติอาชญากรรม (ต้องมีเอกสารตรวจประวัติอาชญากรรมจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติรับรอง)
  4. มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ (Microsoft Office) ในระดับใช้งานได้ดี
  5. สามารถพิมพ์คอมพิวเตอร์ได้คล่อง ทั้งภาษาไทย 30 คำ/นาที และภาษาอังกฤษ 35 คำ/นาที
  6. รักงานบริการ มนุษยสัมพันธ์ดี บุคลิกภาพดี แต่งกายสุภาพ มีทักษะการสื่อสารที่ดีและมีน้ำเสียงไพเราะ
  7. พิมพ์คอมพิวเตอร์ไทยได้คล่อง (มีทดสอบ)
  8. มีความยืดหยุ่นเรื่องเวลาการทำงาน สามารถทำงานหมุนเวียนเวลาการทำงานได้
  9. มีการอบรมให้เป็นเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพให้ก่อนเริ่มงาน
  10. ไม่มีประวัติอาชญากรรม ไม่มีโรคติดต่อ ไม่มีรอยสัก
  11.. ไม่เป็นโรคติดต่อ มีการตรวจก่อนทำงาน

ติดต่อ

 1. คุณสัญชัย : 083-540-5126

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดงาน
 • รับสาย Inbound แจ้งเหตุด่วน เหตุฉุกเฉิน และประสานงานผ่านระบบไปยังหน่วยงานในพื้นที่ต่างๆ

  – ภาษาพม่า เงินเดือน 13,000 และ 15,000 (ตามวุฒิการศึกษา) ค่าภาษา 5,000

  ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ สลับวันหยุด วันหยุดไม่ตรงวันเสาร์อาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์ สามารถแลกเปลี่ยนกับเพื่อนได้
  ทำงานวันละ 7 ชั่วโมง (ไม่รวมพัก 1 ชม.)
  เวลาทำงาน
  6:00-14:00
  14:00-22:00
  22:00-6:00


คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1. เพศหญิง/ชาย อายุ 20-35 ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือเรียนจบหลักสูตรรักษาดินแดนแล้ว)
  2. จบการศึกษาระดับ ม.6, ปวช., ปวส, ปริญญาตรี (ถ้าจบสาขานิติศาสตร์หรือภาษาพม่าจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  3. สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และไม่มีประวัติอาชญากรรม (ต้องมีเอกสารตรวจประวัติอาชญากรรมจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติรับรอง)
  4. หากจบต่ำกว่าปริญญาตรีต้องมีประสบการณ์ทำงานด้านงานบริการ, Call center มาก่อน
  5. พิมพ์คอมพิวเตอร์ได้ 30 คำต่อนาที
  6. รักงานบริการ มนุษยสัมพันธ์ดี บุคลิกภาพดี แต่งกายสุภาพ มีทักษะการสื่อสารที่ดีและมีน้ำเสียงไพเราะ
  7. ภาษาพม่า เงินเดือน 13,000 และ 15,000 (ตามวุฒิการศึกษา) ค่าภาษา 5,000
  8. มีความยืดหยุ่นเรื่องเวลาการทำงาน สามารถทำงานหมุนเวียนเวลาการทำงานได้
  9. มีการอบรมให้เป็นเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพให้ก่อนเริ่มงาน
  10. ไม่มีประวัติอาชญากรรม ไม่มีโรคติดต่อ ไม่มีรอยสัก
  11. ไม่เป็นโรคติดต่อ มีการตรวจก่อนทำงาน
  12. ต้องฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 แล้ว

ติดต่อ

 1. คุณสัญชัย : 083-540-5126