เปิดดู 76

เจ้าหน้าที่บริการข้อมูลลูกค้า, ประชาสัมพันธ์ข้อมูล call center (คลองเตย)

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดงาน
 • เป็นพนักงานบริการข้อมูลลูกค้าทางโทรศัพท์ แนะนำและนำเสนอข้อมูล รับเรื่องร้องเรียน แก้ไขปัญหาเบื้องต้น บันทึกข้อมูลลงระบบให้ถูกต้อง ทำให้ลูกค้าพึงพอใจในการใช้บริการ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

  เวลาทำงาน :
  ทำงาน 5 วันหยุด 2 วันต่อสัปดาห์ (หยุดวันอาทิตย์แน่นอน 1 วัน และวันจันทร์ถึงวันเสาร์ หยุดอีก 1 วัน สลับหยุด)
  เวลางาน 9:00-18:00 และ 10:00-19:00


คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1. เพศหญิง/ชาย อายุ 18-40 ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร)
  2. จบการศึกษาระดับ ม.6, ปวช.,ปวส.,ป.ตรี ทุกสาขา (ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์)
  3. มีใจรักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ชอบพูดชอบคุย
  4. มีทักษะการสื่อสารที่ดี รับฟัง จับประเด็นได้ พูดจาชัดเจน น้ำเสียงนุ่มนวลน่าฟัง
  5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่องและพิมพ์ดีดไทย – อังกฤษ ได้อย่างน้อย 30 คำต่อนาที
  6. ไม่มีประวัติอาชญากรรมร้ายแรง
  7. สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวและโรคติดต่อร้ายแรง
  8. มีการอบรมให้เป็นเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพให้ก่อนเริ่มงาน
  9. อยู่ใกล้ที่ทำงานหรือเดินทางสะดวก จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  10. หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  11. ไม่เป็นโรคติดต่อ มีการตรวจก่อนทำงาน

ติดต่อ

 1. คุณสัญชัย : 083-540-5126