เปิดดู 20

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรูปภาพผลิตภัณฑ์ ประจำ (แจ้งวัฒนะ)

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดงาน
 • -Monitor รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ และตรวจสอบความถูกต้อง
  -Monitor รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ และให้คะแนน
  -บันทึกข้อมูลการตรวจสอบลงระบบ
  -รายงานข้อมูลการให้คะแนน

  * หมายเหตุ ช่วงอบรม วันละ 400 (นับเฉพาะวันที่มาอบรม ประมาณ 7-10 วัน)

สามารถทำงานเป็นกะได้ 8:30 – 17:30 น. , 11:00 – 20:00 น.


คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1. เพศหญิง/ชาย อายุ 18-40 ปี *ถ้ามีอายุเกิน 35 ปี จะพิจารณาเป็นกรณีไป (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร)
  2. จบการศึกษาระดับ ม.3 – ปริญญาตรี ทุกสาขา (หากมีประสบการณ์ Call center จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  3. มีไหวพริบ พูดคุย สื่อสารได้ชัดเจน และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
  4. รักงานบริการ มนุษยสัมพันธ์ดี บุคลิกภาพดี เข้ากับเพื่อนร่วมงานได้
  5. สามารถพิมพ์ดีดไทย – อังกฤษ ได้อย่างน้อย 20 คำต่อนาที
  6. สามารถทำงานเป็นกะได้ 8:30 – 17:30 น. , 11:00 – 20:00 น.
  7. มีการอบรมให้ก่อนเริ่มงาน
  8. ไม่เป็นโรคติดต่อ มีการตรวจก่อนทำงาน

สวัสดิการ
 • – เงินเดือนประจำ
  – ค่าล่วงเวลา
  – เงินตอบแทนผลการปฏิบัติงาน
  – กิจกรรมสันทนาการตามเทศกาล
  – โบนัส (พิจารณาตามผลประกอบการและผลการทำงาน)
  – กองทุนประกันสังคม
  – กองทุนเงินทดแทน
  – ห้องพยาบาล
  – มีการฝึกอบรมหลักสูตรเฉพาะตำแหน่งก่อนการปฏิบัติงานจริง
  – ค่าช่วยเหลือเดินทางเมื่อปฏิบัติงานรอบดึก

ติดต่อ

 1. คุณสัญชัย : 083-540-5126