เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง และวิศวกรอุตสาหกรรม

วิทยา คลังพหล

เก็บงานไว้

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดงาน

  • จัดเตรียมงานงานซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน, เบิกอุปกรณ์, ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง, ดำเนินการซ่อมบำรุง ทดสอบผลการซ่อม, จัดทำเอกสารปิดงานซ่อม

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิต, ความรู้เรื่องไฟฟ้าของโรงงาน เครื่องจักรอุปกรณ์, ความรู้เรื่องกฎระเบียบความปลอดภัยการทำงาน และขั้นตอนวิธีการ และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

สวัสดิการ

  • ประกันสังคม

ติดต่อ

  1. นายวิทยา คลังพหล