เปิดดู 29

เจ้าหน้าที่ค้นหาข้อมูล สืบค้นข้อมูลใน Social Media และ Internet (ติด BTS สยาม)

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดงาน
  • เป็นเจ้าหน้าที่ค้นหาและสืบค้นข้อมูลที่เป็นภัยต่อสังคม เด็ก สตรี ครอบครัว ในInternet และ Social Media ต่างๆ ,ทำรายงานสรุปการทำงาน ,ประสานภายในหน่วยงาน และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

    สถานที่ปฏิบัติงาน : แถว BTS สยาม ติดสำนักงาานตำรวจแห่งชาติ


คุณสมบัติผู้สมัคร
  • – เพศหญิง/ชาย อายุ 22-40 ปี *ถ้ามีอายุเกิน 35 ปี จะพิจารณาเป็นกรณีไป (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร)
    – ไม่เป็นโรคติดต่อ มีการตรวจก่อนทำงาน

 

ติดต่อ

  1. คุณสัญชัย : 083-540-5126