Job Expired

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.)

เปิดดู 69
กดบันทึก

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดงาน
 • ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย และกำหนดมาตรการป้องกัน
 • ประเมินความเสี่ยงความปลอดภัยในการทำงาน
 •  ตรวจประเมินการปฏิบัติงานในโครงการหรือมาตรการความปลอดภัยในโครงการ
 • แนะนำให้พนักงานปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน
 • แนะนำ ฝึกสอน อบรมพนักงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงาน
 • ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตรวจสอบเอกสารหลักฐานรายงานในการตรวจสอบสภาพแวดล้อมการทำงานภานในสถานประกอบการ
 • ให้คำเสนอแนะต่อนายจ้าง เพื่อให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
 • จบการศึกษา ปริญญาตรี สาขาชีวอนามัยและความปลอดภัย/ ผ่านการอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานวิชาชีพ และมีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านอาคาร/ โรงงาน จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้

สวัสดิการ
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • ผลตอบแทนปลายปี

ติดต่อ

 1. สุวรรณา ฤทธิ์เลิศ โทร. : 02-651-8170-3 ต่อ 132
รับอีเมลล์แจ้งเตือนตำแหน่งงาน
แสดง 1–0 of 0 ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

เปิดดู 418
กดบันทึก

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดงาน

 • – กำหนดแผนงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • – วิเคราะห์แผนงานและโครงการ รวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่างๆ
 • – ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
 • – จัดทำรายงานด้านความปลอดภัยส่งสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • – อบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงานให้พนักงานแบะผู้รับเหมา
 • – จัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
 • – กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือผู้ผ่านการอบรม จป.วิชาชีพ
 • มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 3 ปี
 • มีความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ความปลอดภัยในการทำงาน กฎหมายสิ่งแวดล้อม
 • มีความเป็นผู้นำ และแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดี
 • สามารถทนต่อสภาวะความกดดันได้ดี
 • มีใจรักบริการ มนุษย์สัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ

สวัสดิการ

 • 1. มีเสื้อตราบริษัท 4 ตัว/ปี
 • 2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • 3. มีประกันกลุ่มอุบัติเหตุ AIA
 • 4. กระเช้าเยี่ยมไข้กรณีพักฟื้นที่โรงพยาบาล ,ต้อนรับสมาชิกใหม่ (คลอดบุตร)
 • 5. รักษาพยาบาล รวมค่าทันตกรรม
 • 6. เงินช่วยเหลือ เช่น งานบวช งานมงคลสมรส งานศพ
 • 7. มีประกันสังคม
 • 8. ค่าเบี้ยขยัน 1,000 บาท/เดือน
 • 9. ชุดอุปกรณ์ความปลอดภัยหน้างาน
 • 10.สวัสดิการช่วยเหลือค่าพัก (พนักงานที่ออกทำงานต่างจังหวัด)
 • 11.สิทธิลาพักร้อนตามอายุงานของการทำงาน
 • 12.มีวันหยุดตามปฏิทิน

ติดต่อ

 1. สนใจติดต่อ 76/58 บ.แอ๊ดวานซ์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแท็นส์ จำกัด ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม 10220ฝ่ายบุคคล เวณิกา แต้มพงษ์ 094-5704298