เปิดดู 977

เจ้าหน้าที่กฎหมาย (สัญญาเช่าพื้นที่) บริษัท มิสเตอร์. ดี. ไอ. วาย. เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

กดบันทึก 2 ปี ที่แล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดงาน
– ติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในและผู้เช่าหรือผู้โอนและผู้รับโอนสิทธิในการจัดทำสัญญาและบันทึก
– จัดทำข้อตกลงต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเช่าหรือการโอนสิทธิการเช่าพื้นที่ของอาคารให้เป็นไปโดยถูกต้อง
– จัดทำสัญญาและบันทึกข้อตกลงต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเช่าหรือการโอนสิทธิการเช่า แล้วติดต่อให้ผู้เช่าหรือผู้โอนและผู้รับโอนสิทธิแล้วแต่กรณีลงนาม
– นำเสนอสัญญาและบันทึกข้อตกลงต่าง ๆ ที่ผู้เช่าหรือผู้โอนและผู้รับโอนสิทธิลงนามแล้วตามข้อ
– ให้ผู้รับมอบอำนาจและผู้บริหารของบริษัทฯ ที่มีชื่อระบุในสัญญาและบันทึกข้อตกลงลงนาม
– ส่งต้นฉบับสัญญาฯ ที่ทุกฝ่ายลงนามแล้วให้ฝ่ายขายจัดเก็บและส่งสำเนาสัญญาฯ ให้หน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง ส่วนคู่ฉบับสัญญาส่งให้ผู้เช่าหรือผู้โอนและผู้รับโอนสิทธิแล้วแต่กรณี
– งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เพศชาย/ หญิง
  • อายุระหว่าง 24 – 35 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป ( สาขา การตลาด,บริหารธุรกิจ,การจัดการ หรือ ที่เกี่ยวข้อง )
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านกฎหมาย สัญญาเช่า 1ปีขึ้นไป
  • มีความรับผิดชอบละเอียดรอบคอบ
  • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้ดี

ติดต่อ
คุณวิรารัตน์
บริษัท มิสเตอร์. ดี. ไอ. วาย. เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
889/1 ม.3 ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ : 063-906-9078,02-136-7401-3 ต่อ 206

รับอีเมลล์แจ้งเตือนตำแหน่งงาน
แสดง 1–0 of 0 ตำแหน่ง

แชร์งานนี้

รายละเอียดบริษัท

Connect with us

ติดต่อบริษัทฯ

https://jobbee.online/wp-content/plugins/jobica-core/framework/functions/noo-captcha.php?code=029a8