เปิดดู 41

หัวหน้าแผนกบุคคล – ธุรการ (ประจำโรงงานแม่พลอย)

บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด (สำนักงานใหญ่)

กดบันทึกโปรไฟล์บริษัท

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดงาน
1. กำหนดและควบคุมการปฏิบัติงานตากฏระเบียบข้อบังคับ หรือนโยบายของบริษัทฯ
2. จัดทำและกำหนดมาตรฐานการ ดำเนินการด้าน การสรรหา/ การพัฒนาบุคลากร /แรงงานสัมพันธ์/
3. กำหนดโครงสร้างอัตรากำลัง
4. จัดทำแผนและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน
5. ดำเนินการตามระบบ ISO 9001/ ISO 14001 / มรท. 8001 / BRC/GMP/HACCP/ ISO 50001/ และอาชีวอนามัย
6. ควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เพศ: ไม่จำกัด
  • อายุ: 30- 45 ปี ( ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว )
  • วุฒิ: ปริญญาตรี สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยข้อง
  • มีประสบการณ์ทางด้าน KPIS / ISO / มรท. 8001 และ 6 ส.
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ได้ดี
  • สามารถวางแผนงานในการฝึกอบรม และจัดกิจกรรมนันทนาการได้
  • มีประสบการณ์ทางด้านการบริหารงานบุคคลในโรงงานผลิตอาหาร
  • มีความกระตือรือร้น ละเอียดรอบคอบ และมีความเป็นผู้นำ

 

ติดต่อ
น.ส. มัญชุพร สวัสดิ์จีน
บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด (สำนักงานใหญ่)
99 หมู่ที่ 4 ต. กระทุ่มล้ม อ. สามพราน จ. นครปฐม
โทรศัพท์ : 0-2814-1391- 4 ต่อ 401

รับอีเมลล์แจ้งเตือนตำแหน่งงาน
แสดง 1–0 of 0 ตำแหน่ง