เปิดดู 606

หัวหน้าธุรการคลังสินค้า Baby Gift Thailand Co., Ltd.

กดบันทึก 2 ปี ที่แล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดงาน
-ตรวจสอบ ควบคุม/ดูแล ระบบการบันทึกการรับ-จ่าย-โอน-ปรับปรุงยอดสินค้า ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
-จัดทำเอกสารเกี่ยวกับ ห้าง / ฝากขายร้านค้าส่ง
-ตรวจสอบและจัดทำเอกสารรับสินค้าที่โอนกลับมาจากสาขาต่างๆ
-ทำการจองคิวจัดส่งสินค้า และทำใบปะหน้าพัสดุตามช่องทาง ในแต่ละรูปแบบ
-ดูแลการเบิก-โอนสินค้า Stock สินค้าในงานแฟร์ Event
-จัดทำเอกสารส่งสินค้า กรณีลูกค้าจองงานแฟร์ และออเดอร์ Online, ค้าส่ง
-จัดทำรายงานสรุปค่าใช้จ่ายของคลังสินค้า และสรุปให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง
-ประสานงานในส่วนที่รับผิดชอบกับแผนกต่างๆ
-งานอื่นๆที่ได้รับหมอบหมายจากหัวหน้างาน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เพศชาย-หญิง อายุ 25-37 ปี
  • จบการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
  • ประสบการณ์งานธุรการคลังสินค้าและประสานงาน 3 ปีขึ้นไป
  • สามารถใช้โปรแกรม MS. OFFICE ได้คล่องแคล่ว
  • มีทักษะการสื่อสาร การประสานงาน
  • มีความกระตือรือร้น
  • ชอบในงานเอกสาร
  • มีความรับผิดชอบ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
  • สามารถยืดหยุ่นเวลาการทำงานได้

 

ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
บริษัท เบบี้ กิ๊ฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
21/3 ถนนกรุงธนบุรี
แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
โทรศัพท์ : 063-834-8921 ฝ่ายบุคคล

แชร์งานนี้

รายละเอียดบริษัท

Connect with us

ติดต่อบริษัทฯ

https://jobbee.online/wp-content/plugins/jobica-core/framework/functions/noo-captcha.php?code=218a5