เปิดดู 1220

พนักงานคีย์ข้อมูล/บันทึกข้อมูล

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดงาน
  • ลงข้อมูลบันทึกข้อมูลที่ได้รับมอบหมาย
  • เป็นด้านเว็บไซต์สินค้า ลงสินค้า
  • ทำงานได้ถูกต้องตามกำหนด

สวัสดิการ

  • ตามนโยบายของบริษัท

ติดต่อ