เปิดดู 2092 3 applications

ผู้จัดการร้านวัสดุก่อสร้างออนไลน์

กดบันทึก

รายละเอียดเพิ่มเติม

บทบาทและหน้าที่

  •  ดูแล บริหาร จัดการ ร้านค้าออนไลน์(หลายร้าน)
  • เข้าในในกระบวนการทำงานของธุรกิจออนไลน์ ตั้งแต่ลูกค้าสั่งซื้อ จนส่งมอบสินค้า

แชร์งานนี้

รายละเอียดบริษัท

Connect with us

ติดต่อบริษัทฯ

https://jobbee.online/wp-content/plugins/jobica-core/framework/functions/noo-captcha.php?code=ab502