เปิดดู 623

ผช.ผจก/หัวหน้าแผนก OR บริษัท บีคัมเวลท์ จำกัด

กดบันทึก 2 ปี ที่แล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดงาน
-งานการควบคุมมาตรฐานการปฎิบัติงาน และคุณภาพงานของแผนก OR
-งานกำหนดนโยบาย เกี่ยวกับงานด้าน OR
-งานอบรมเกี่ยวกับงานด้านความปลอดภัย และการช่วยชีวิตฉุกเฉิน
-งานด้านการจัดการตารางการปฏิบัติงาน การพัฒนาคน
-งานด้านการทดสอบขั้นตอนการปฏิบัติงานด้าน OR
-งานด้านการสนับสนุนการขายผลิตภัณฑ์สกิน เช่น IV
-งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เพศชาย หรือหญิง อายุ 32-40 ปี
  • วุฒิปริญญาตรีสาขาพยาบาล
  • สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้
  • มีความสามารถในการสื่อสาร ประสานงาน และการทำงานเป็นทีม
  • มีประสบการณ์ 3-5 ปีขึ้นไป ด้านการพยาบาลในห้องผ่าตัด
  • ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน 10.00 – 19.00 น.
  • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี และโต้ตอบงานทางE-mail ได้ดี
  • มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี รักงานบริการ และมีความสนใจในธุรกิจคลินิกความงาม
  • มีประสบการณ์ในระดับหัวหน้างาน หรือ ผช.ผจก. หรือ ผจก. มาแล้วอย่างน้อย 2 ปี
  • สวัสดิการ

 

เอกสารประกอบการสมัครงาน

1.รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว 1 ใบ
2.สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
3.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
4.สำเนาวุฒิการศึกษา, Transcript (ใบ รบ.)
5.สำเนาหนังสือผ่านงาน
6.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
7.สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
8.สำเนาใบอนุญาตขับรถยนต์/รถจักรยานยนต์ (ถ้ามี)
9.สำเนาใบผ่านเกณฑ์ทหาร (ชาย)
10.เอกสารผลงาน, ไฟล์ผลงาน (Portfolio)

 

ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท บีคัมเวลท์ จำกัด
18 โครงการพาร์คเลน ชั้น 2 ซ.สุขุมวิท 63 ถ.สุขุมวิท
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 098-274-3322

แชร์งานนี้

รายละเอียดบริษัท

Connect with us

ติดต่อบริษัทฯ

https://jobbee.online/wp-content/plugins/jobica-core/framework/functions/noo-captcha.php?code=49541