เปิดดู 48

ประชาสัมพันธ์

JIRAPONR

กดบันทึก

รายละเอียดเพิ่มเติม

 1. คุณสมบัติ

  1. ชาย/หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป

  2. วุฒิ ปวช/ปวส หรือ เทียบเท่า/ปริญญาตรีทุกสาขา (ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์)

  3. มีความรู้ด้าน IT และเทคโนโลยีดิจิทัล

  4. สามารถทำงานเป็นทีม และวางแผนงานได้

  5. กระตือรือร้น ตรงต่อเวลา รับผิดชอบงาน

  รายได้เฉลี่ย 12,000 – 20,000 บาท/เดือน

  ** หมายเหตุ รายได้ขึ้นอยู่กับความสามารถ

  **ลักษณะงานขึ้นอยู่กับแต่ละตำแหน่งที่เปิดรับ**

  หลักฐานที่ใช้

  1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ

  2. รูปถ่าย 1 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป

  3. สำเนาใบรับรองคุณวุฒิ 1 ฉบับ

  **กรณีไม่มีใบรับรองคุณวุฒิสามารถใช้หนังสือรับรองแทนได้**

  วิธีการสมัคร

  ส่ง RESUME ทาง E-mail : [email protected]

  กรอกข้อมูลลงในลิ้งค์ตามแนบ https://forms.gle/R7Jsp5r21ej9a5fd8

  ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง (ฝ่ายบุคคล) คุณวรรณดี

  099-2679916

  **สมัครพร้อมสัมภาษณ์ รู้ผลทันที**