เปิดดู 107

บัญชี

บริษัท บลูเคอร์ กรุ๊ป จำกัด

กดบันทึก
Job Expired

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดงาน
  • จัดทำรับผิดชอบในส่วนของบัญชีและงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
  • วุฒิการศึกษา ปวส หรือ ปริญญาตรี
  • เพศชาย,หญิง อายุไม่เกิน 40ปี
  • จบสาขาการบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ใช้งาน Microsoft Office ได้
  • มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อหน้าที่
  • มีการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา มีใจรักในการเรียนรู้

สวัสดิการ
  • ตามกฏหมายกำหนด

ติดต่อ

  1. 086-3945465 คุณแบม