เปิดดู 35

บริการลูกค้าเกี่ยวกับ รับจองออเดอร์สินค้า call center (ไทย, อังกฤษ) – แจ้งวัฒนะ

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดงาน
 • เป็นพนักงานบริการข้อมูลลูกค้าทางโทรศัพท์ (Inbound) รับจองออเดอร์สินค้า แนะนำและนำเสนอข้อมูล รับเรื่องร้องเรียน แก้ไขปัญหาเบื้องต้น ทำให้ลูกค้าพึงพอใจในการใช้บริการ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

  * ภาษาไทย รายได้เฉลี่ย 13,000-15,000 ต่อเดือน
  * ภาษาอังกฤษ รายได้เฉลี่ย 18,000-23,000 ต่อเดือน

 • ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์ สลับวันหยุด
  เวลาทำงาน
  7:00-16:00,
  8:00-17:00,
  9:00-18:00,
  10:00-19:00,
  11:00-20:00,
  12:00-21:00

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1. วุฒิ ม.6-ปริญญาตรี เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี (เพศชายต้องผ่านทหารแล้ว)
  2. น้ำเสียงไพเราะ สื่อสารชัดเจน
  3. มีใจบริการ บุคลิกภาพดี
  4. จับประเด็นได้ดี
  5. รับแรงกดดันได้ดี
  6. แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  7. ทำงานเป็นกะได้
  8. ใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง
  9. พิมพ์ดีดได้ 30 คำต่อนาที ทั้งไทยและอังกฤษ
  10. ไม่มีประวัติอาชญากรรม
  11. ไม่เป็นโรคติดต่อ
  12. ไม่เป็นโรคติดต่อ มีการตรวจก่อนทำงาน

สวัสดิการ
 • – เงินเดือนประจำ
  – ค่าล่วงเวลา
  – เงินตอบแทนผลการปฏิบัติงาน
  – กิจกรรมสันทนาการตามเทศกาล
  – โบนัส (พิจารณาตามผลประกอบการและผลการทำงาน)
  – กองทุนประกันสังคม
  – กองทุนเงินทดแทน
  – ห้องพยาบาล
  – มีการฝึกอบรมหลักสูตรเฉพาะตำแหน่งก่อนการปฏิบัติงานจริง
  – ค่าช่วยเหลือเดินทางเมื่อปฏิบัติงานรอบดึก

ติดต่อ

 1. คุณสัญชัย : 083-540-5126