เปิดดู 42

บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ และประสานงานสายการบิน, Premium Airline, Call center

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดงาน
 • – เป็นเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ทำหน้าที่ให้บริการข้อมูลของสายการบิน เส้นทางการบิน ราคาตั๋ว และโปรโมชั่นของสายการบิน
  – บริการรับจองตั๋วเครื่องบิน ปรับเปลี่ยนสถานะการจองตั๋วเครื่องบิน
  – ช่วยเหลือ และตอบปัญหาการบริการเบื้องต้น
  – รับเรื่องร้องเรียน ขอคำแนะนำต่าง ๆ แก้ปัญหาให้กับลูกค้าทางโทรศัพท์

  * ทำงาน 5 วันหยุด 2 วัน เวียนวันหยุด สามารถทำงานเป็นกะได้
  * เวลางาน 8:00-17:00, 9:00-18:00, 10:00-19:00, 11:00-20:00

  เงินเดือนและรายได้อื่นๆ เฉลี่ยต่อเดือน 15,000-20,000ขึ้นไป
  * ภาษาไทย รายได้เฉลี่ย 15,000 บาท/เดือน
  * ภาษาอังกฤษ รายได้เฉลี่ย 20,000 บาท/เดือน (เงินเดือน + ภาษา 5,000 TOEIC 550 UP


คุณสมบัติผู้สมัคร
 • – เพศหญิง/ชาย อายุ 20-35 ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร)
  – จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรีทุกสาขา (หากจบด้านที่เกี่ยวกับการบิน การท่องเที่ยว การโรงแรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  – ถ้าหากมีประสบการณ์ด้าน Call Center หรืองานบริการมาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  – รักงานบริการ มนุษยสัมพันธ์ดี บุคลิกภาพดี และมีน้ำเสียงไพเราะ
  – สามารถพิมพ์ดีดไทย – อังกฤษ ได้อย่างน้อย 30 คำต่อนาที
  – หากมีคะแนน TOEIC 550 ขึ้นไปให้ค่าภาษา 5,000 บาท
  – ภาษาไทยต้องอ่านและสื่อสารภาษาอังกฤษได้ (มีทดสอบ)
  – ไม่มีประวัติอาชญากรรม ต้องมีผลตรวจประวัติก่อนทำงาน
  – ไม่เป็นโรคติดต่อ ต้องมีผลตรวจโควิดก่อนทำงาน
  – มีการอบรมให้ก่อนเริ่มงาน
  – ไม่เป็นโรคติดต่อ มีการตรวจก่อนทำงาน

สวัสดิการ
 • – เงินเดือนประจำ
  – ค่าล่วงเวลา
  – เงินตอบแทนผลการปฏิบัติงาน
  – กิจกรรมสันทนาการตามเทศกาล
  – โบนัส (พิจารณาตามผลประกอบการและผลการทำงาน)
  – กองทุนประกันสังคม
  – กองทุนเงินทดแทน
  – ห้องพยาบาล
  – มีการฝึกอบรมหลักสูตรเฉพาะตำแหน่งก่อนการปฏิบัติงานจริง
  – ค่าช่วยเหลือเดินทางเมื่อปฏิบัติงานรอบดึก

ติดต่อ

 1. คุณสัญชัย : 083-540-5126