เปิดดู 44

บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ สายการบิน Low cost ชั้นนำ call center (TH ENG) แจ้งวัฒนะ

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดงาน
 • 1. เป็นเจ้าหน้าที่บริการข้อมูลทางโทรศัพท์เป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทยในเรื่องสายการบิน เส้นทางการบิน ราคาตั๋ว และโปรโมชั่นของสายการบิน บริการรับจองตั๋วเครื่องบิน ปรับเปลี่ยนสถานะการจองตั๋วเคื่องบิน รับเรื่องร้องเรียนต่างๆของสายการบิน ทั้งช่องทาง Voice และ Non Voice
  2. B2C จะทำ Voice อย่างเดียวในส่วนของการสำรองที่นั่ง ตอบคำถามเกี่ยวกับการเดินทาง และส่วนสมาชิก
  3. B2B บริการตอบคำถามช่องทาง Non Voice/ Email /Social media /ประสานงานต่างๆ

  การทำงาน :
  * ทำงาน 5 วันหยุด 2 วันต่อสัปดาห์เวียนวันหยุด สามารถทำงานเป็นกะได้
  * B2C : เวลางาน 6:00-15:00, 7:00-16:00, 8:00-17:00, 9:00-18:00, 10:00-19:00, 11:00-20:00, 12:00-21:00, 13:00-12:00 และ 15:00-24:00
  * B2C : เวลางาน 4:00-13:00, 6:00-15:00, 7:00-16:00, 8:00-17:00, 9:00-18:00, 10:00-19:00, 11:00-20:00, 12:00-21:00
  * กะ 4:00-13:00 และ กะ 15:00-24:00 จะมีค่ารถให้วันละ 100 บาท

  – เงินเดือนและรายได้อื่นๆ
  * ภาษาไทยเงินเดือน 14,000 บาท/เดือน
  * ภาษาอังกฤษเงินเดือน 15,000 + ภาษา 5,000 บาทต่อเดือน (Toeic 550up)
  * เบี้ยขยัน 500 บาท/เดือน (ไม่ขาด,ลา,สาย)


คุณสมบัติผู้สมัคร
 • – เพศชาย/หญิง อายุ 20-40 ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์หทาร)
  – วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา (หากจบด้านที่เกี่ยวกับการบิน การท่องเที่ยว การโรงแรม ภาษาอังกฤษ จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  – ภาษาไทยต้องอ่านและสื่อสารภาษาอังกฤษได้ (มีทดสอบ)
  – หากมีประสบการณ์ด้าน callcenter หรืองานบริการมาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  – รักงานบริการ มนุษย์สัมพันธ์ดี บุคลิกภาพดี น้ำเสียงไพเราะ
  – สามารถพิมพ์ดีดไทย-อังกฤษ ได้อย่างน้อย 30 คำต่อนาที
  – ไม่มีประวัติอาชญากรรม ต้องมีผลตรวจประวัติก่อนทำงาน
  – ไม่เป็นโรคติดต่อ ต้องมีผลตรวจโควิดก่อนทำงาน

สวัสดิการ
 • * ประกันสังคม
  * ค่ารักษาพยาบาล 2,000 บาทต่อปี
  * ลาต่างๆ เช่น ลากิจ ลาป่วย
  * พักร้อน 6 วันต่อปี (ทำงานครบ 1 ปี)

ติดต่อ

 1. คุณสัญชัย : 083-540-5126