เปิดดู 455

ช่างเทคนิค (ประจำ สำนักงานใหญ่)

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดงาน
– ดูแล-รักษางานอาคารและสถานที่ให้ดำเนินการใช้งานได้
– ดูแลซ่อมแซม-ตรวจเช็คระบบไฟฟ้าประจำอาคาร ตามแผนที่กำหนด
– แก้ไขปัญหาระบบไฟฟ้าต่างๆ ที่ต้องรับผิดชอบ
– จดบันทึกรายการต่างๆ ที่มีการตรวจสอบลงในเอกสารอย่างเป็นระบบและให้สอดคล้องกับระบบ ISO

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เพศชาย / หญิง
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีใบอนุญาติประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
  • มีประสบการณ์สำหรับอาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ่

 

สมัครด้วยตนเองที่บริษัทฯ ทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 8.00-17.00 น.
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด
– สำนักงานใหญ่ : โทรศัพท์ 0-2494-8989 โทรสาร 0-2494-8979
– โรงงานชาวเกาะ : โทรศัพท์ 0-2813-1102-5 โทรสาร 0-2813-1108
– โรงงานแม่พลอย : โทรศัพท์ 0-2814-1391-4

 

ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด (สำนักงานใหญ่)
5/895 ถนนบรมราชชนนี
แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ : 0-2494-8989