เปิดดู 1469

สมุห์บัญชี

กดบันทึก

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • ดูแล บริหาร จัดการ ปิดงบ ผ่านระบบออนไลน์ เริ่มตั้งแต่ให้บริการจนจบกระบวนการ
  • มีความเข้าใจในระบบการทำงานและซัพพลายเชน ด้านการซื้อมาขายไป การค้าออนไลน์ และการผลิตขนาดเล็ก
  • มีความเข้าใจในระบบภาษีอากร และกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ

แชร์งานนี้

รายละเอียดบริษัท

Connect with us

ติดต่อบริษัทฯ

https://jobbee.online/wp-content/plugins/jobica-core/framework/functions/noo-captcha.php?code=a2142