เปิดดู 1461 1 application

ขายออนไลน์

กดบันทึก

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • ดูแลการขาย บริการ ผ่านระบบออนไลน์ เริ่มตั้งแต่ให้บริการจนจบกระบวนการ
  • ซัพพลายเชน : ตอบขอซักถาม > คำสั่งซื้อ > ตรวจสอบสินค้า > ตรวจสอบการชำระเงิน > ติดตามสถานะการจัดส่ง > ตรวจสอบความพึงพอใจ > การรับประกัน(ถ้ามี) > ออกเอกสาร > นำส่งเอกสาร > ตรวจสอบการส่งมอบเอกสาร  : ทั้งหมดทำงานผสมระหว่างออนไลน์และออฟไลน์
  • มีทีมงานฝึกสอนให้
  • สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้
  • วุฒิการศึกษาไม่นำมาพิจารณา

แชร์งานนี้

รายละเอียดบริษัท

Connect with us

ติดต่อบริษัทฯ

https://jobbee.online/wp-content/plugins/jobica-core/framework/functions/noo-captcha.php?code=cb8dd