Job Expired

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • ดูแลระบบไอทีภายในกลุ่มบริษัท 
  • ช่วยพัฒนางานด้านไอที ฮาร์ดแวร์
  • ดูแลระบบออนไลน์ให้บริษัท
  • มีทีมงานฝึกสอนด้านออนไลน์
  • วุฒิการศึกษาไม่นำมาพิจารณา
  • This job has expired!
แชร์ตำแหน่งงานนี้
ข้อมูลผู้ประกอบการ
  • งานทั้งหมด 5 งาน
  • อีเมลล์ [email protected]
  • LINE ID phiradej
Connect with us
ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

บ.ดูอิทยัวร์เว็บ จก.
สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 39/5 ถ.ติวานนท์
ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560010960
097-038-3091

ช่วยเหลือ