ดูแลระบบไอที

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • ดูแลระบบไอทีภายในกลุ่มบริษัท 
  • ช่วยพัฒนางานด้านไอที ฮาร์ดแวร์
  • ดูแลระบบออนไลน์ให้บริษัท
  • มีทีมงานฝึกสอนด้านออนไลน์
  • วุฒิการศึกษาไม่นำมาพิจารณา