บริษัท ไทยซัมซุงประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)

Follow us

About Company

   จาก ‘ความรัก’ ที่ต้องการมอบให้กับลูกค้า ด้วยบริการของการประกันชีวิต
ส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุด และทำทุกอย่างเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่
ลูกค้าคนสำคัญ สิ่งนี้เองที่เป็นแรงบันดาลใจให้ ในปี พ.ศ. 2540
  บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด ได้ถือกำเนิดขึ้นในประเทศไทย ด้วยการ
ร่วมทุนระหว่างกลุ่มธุรกิจชาวไทย อันได้แก่ บริษัทในเครือสหพัฒน์ และ
ธนาคารธนชาต ผสานกับประสบการณ์ระดับสากลของ Samsung Life
Insurance ด้วยทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท โดยปัจจุบันจดทะเบียนเป็น
บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และเพิ่มทุนเป็น 1,300 ล้านบาท
โดยมีมูลค่าทรัพย์สินรวมมากกว่า 2,350 ล้านบาท

 

บริษัท ไทยซัมซุงประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)     โครงการ “Pre manager” เป็นโครงการสรรหาและพัฒนาบุคลากรทางด้านการบริหารทีมงานฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด ให้กับบริษัท ไทยซัมซุงประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ปัจจุบัน ได้ทำการสรรหาและพัฒนาบุคลากรในตำแหน่ง “ผู้ช่วยผู้จัดการ” เพื่อสร้างความเป็นมืออาชีพด้านงานบริหารการตลาด พัฒนาสู่ความเป็นผู้จัดการมืออาชีพ

มาร่วมเป็น 1 ในโครงการ ที่มุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรสู่ตำแหน่ง”ผู้จัดการ” ส่งมอบให้กับ บริษัท ไทยซัมซุงประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จำนวน 1,000 คน ภายในปี 2563

 

Office Photos
maxresdefault

บริษัท ไทยซัมซุงประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) has posted 1 job

Company Information

Connect with us