บริษัท พายอินเตอร์เทรด จำกัด

Follow us

รายละเอียดบริษัท

บริษัท พายอินเตอร์เทรด จ ากัด เป็นบริษัท นำเข้า-ส่งออก สินค้าทางการเกษตร (มันสำปะหลัง) จดทะเบียนบริษัทเมื่อ
วันที่ 27 สิงหาคม 2562 โดยแรกเริ่มใช้ชื่อว่า บริษัท หิรัญโชติ จำกัด และ ได้เปลี่ยนเป็น บริษัท พายอินเตอร์เทรด จำกัด ใน
ภายหลัง

รูปบริษัท
Pai intertrade

บริษัท พายอินเตอร์เทรด จำกัด มี 1 ตำแหน่งงาน

รายละเอียดบริษัท

  • ตำแหน่งงานทั้งหมด : 1 Jobs
  • ประเภทธุรกิจ: บัญชี
  • ที่อยู่: 130/12 Sleep hotel Moo. 10 Tumborn Suthep A.Muangchiangmai Chiangmai Thailand 50200
  • จังหวัด: เชียงใหม่

Connect with us

ติดต่อบริษัทฯ

https://jobbee.online/wp-content/plugins/jobica-core/framework/functions/noo-captcha.php?code=d4e9e