บริษัท นิวแลนด์ เทคโนโลยี จำกัด และ นิวแลนด์กรุ๊ป

Follow us

รายละเอียดบริษัท

บริษัท นิวแลนด์ เทคโนโลยี จำกัด และ นิวแลนด์กรุ๊ป ผู้ดำเนินการด้านวิจัยและพัฒนา สมุนไพรไทย ร่วมกับวิสาหกิจชุมชน ทั่วประเทศ ผลิตเช่นยาสมุนไพรและสินค้าบริโภคอื่นๆ เพื่อสร้าง พื้นฐานสุขภาพที่ดีแก่ประชาชน

ติดต่อบริษัทฯ

https://jobbee.online/wp-content/plugins/jobica-core/framework/functions/noo-captcha.php?code=e1b74