บริษัท ซีเอ็ม แมนเนจเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด

Follow us

รายละเอียดบริษัท

เป็นตัวแทนขนส่งในนาม KERRY EXPRESS
ส่งพัสดุภัณฑ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
สวัสดิการ

  • ทำงานจันทร์-ศุกร์ 8.30-17.30 น.
  • ตามกฎหมายแรงงาน

บริษัท ซีเอ็ม แมนเนจเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด มี 1 ตำแหน่งงาน

รายละเอียดบริษัท

ติดต่อบริษัทฯ

https://jobbee.online/wp-content/plugins/jobica-core/framework/functions/noo-captcha.php?code=6c25d