บริษัท ซีเอ็ม แมนเนจเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด

Follow us

About Company

เป็นตัวแทนขนส่งในนาม KERRY EXPRESS
ส่งพัสดุภัณฑ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
สวัสดิการ

  • ทำงานจันทร์-ศุกร์ 8.30-17.30 น.
  • ตามกฎหมายแรงงาน

Company Information