วิธีเขียนเรซูเม่สมัครงานอย่างไรให้น่าสนใจ

วิธีเขียนเรซูเม่สมัครงานอย่างไรให้น่าสนใจ

วัตถุประสงค์ของ RESUME ที่สำคัญ ในการสมัครงาน คือ การแนะนำตัวกับผู้ว่าจ้างดังนั้น RESUME จึงเป็นเอกสารสำคัญใน การนำเสนอตัวเองเพื่อการสมัครตำแหน่งงานที่ต้องการ องค์ประกอบของ RESUME อาจแบ่งได้เป็น 7 ส่วน ดังนี้

 1. ประวัติส่วนตัว (Personal Information)
  • ข้อมูลส่วนตัว ยศ/ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล
  • น้ำหนัก ส่วนสูง (จะมีหรือไม่มีก็ได้ แต่บางตำแหน่งต้องใช้)
  • ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ e-mail address
  • รูปถ่ายสุภาพ (ไม่จำเป็นต้องใส่เครื่องแบบ แต่ต้องแต่งกายและมีท่าทางสุภาพ)
 2. ประวัติการศึกษา (Education) (เรียงลำดับจากสูงสุด)
  • ปริญญาเอก
  • ปริญญาโท
  • ปริญญาตรี (ถ้ามีเกียรตินิยม ใส่ด้วย)
  • ประกาศนียบัตรทีผ่านหลักสูตรอบรม
  • ทุนการศึกษา ที่ได้รับ หรือทุนวิจัยในระดับอุดมศึกษา
  • ระดับมัธยมศึกษา
  • ระดับประถมศึกษาหมายเหตุ ระดับมัธยมศึกษา และประถมศึกษา ไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้
 3. จุดมุ่งหมายในการทำงาน (Career Objective) กล่าวถึงความน่าสนใจของงานตำแหน่งงาน หรือเป้าหมายในการทำงานของผู้สมัคร ส่วนนี้อาจมีผลต่อการพิจารณาเงินเดือนและตำแหน่งงาน
 4. ประสบการณ์การทำงาน (Work Experience)
  • ช่วงเวลา ตำแหน่งและบริษัทที่เคยร่วมงาน
  • ช่วงเวลา ตำแหน่งและบริษัทที่เคยฝึกงาน
  • ช่วงเวลา รายละเอียดงานที่เคยทำ
  • ช่วงเวลา กิจกรรมสำคัญต่าง ๆ ที่เคยทำตอนเรียน เช่น งานอาสา งานออกค่าย โครงการประกวดไอเดียต่าง ๆ เป็นต้นหมายเหตุ ควรลำดับช่วงเวลาจากปัจจุบัน ไปถึงอดีต
 5. ทักษะและความสามารถพิเศษ (Skills)
  • การใช้ภาษา (ควรบอกระดับว่า ดี ปานกลาง หรือพอใช้ได้)
  • การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ
  • การขับรถ
  • ทักษะอื่น ๆ เช่น ดนตรี กีฬา งานอดิเรก เป็นต้นหมายเหตุ พิจารณาการระบุรายละเอียดตามตำแหน่งงานที่สมัคร
 6. รางวัลแห่งความสำเร็จต่างๆ (Honors/ Awards)
  • การประกวดแบบ
  • การร่วมโครงการต่าง ๆหมายเหตุ ควรลำดับช่วงเวลาจากปัจจุบัน ไปถึงอดีต
 7. ระบุชื่อบุคคลที่สามารถรับรองหรือให้ข้อมูลให้กับบริษัทที่สมัครงาน 
  โดยต้องระบุ ชื่อ-นามสกุล และช่องทางการติดต่อต่าง ๆ
  ส่วนใหญ่นักศึกษาจบใหม่ จะอ้างอิงถึงอาจารย์ หรือผู้ที่เคยทำงานแล้วสามารถอ้างอิงถึงผู้บังคับบัญชาในอดีตได้ แต่ไม่ควรอ้างอิงถึงบุคคลในครอบครัว

jobbee.online หางานกับ Jobbee ลงประกาศฟรี สร้างเรซูเม่ของคุณอย่างมืออาชีพเพื่อก้าวสู่การทำงานที่มีคุณภาพ ตัวช่วยของผู้ประกอบการ และผู้ที่ต้องการหางานประจำงานพาร์ทไทม์ งานสำหรับผู้สูงอายุ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 097-038-3091 หรือ Line@ : @775nhgen (มี@นำหน้า)

https://www.replicahause.is