ราคาโฆษณา - Jobbee.online

โฆษณาตำแหน่งงาน

“Jobbee.online” แพลทฟอร์ม สมัครงาน หาคนทำงาน

1 ตำแหน่ง ระยะเวลา 1 เดือน

฿400
 • 1 ตำแหน่งงาน
 • ตำแหน่งงานแนะนำ
 • รีเฟรชงาน
 • ดาวน์โหลดเรซูเม่
 • ระยะเวลาแสดงตำแหน่งงาน 31 วัน
More info

1 ตำแหน่ง ระยะเวลา 12 เดือน

฿4,800
 • 1 ตำแหน่งงาน
 • 1 ตำแหน่งงานแนะนำ
 • รีเฟรชงาน
 • ดาวน์โหลดเรซูเม่
 • ระยะเวลาแสดงตำแหน่งงาน 365 วัน
More info

1 ตำแหน่ง ระยะเวลา 2 เดือน

฿800
 • 1 ตำแหน่งงาน
 • ตำแหน่งงานแนะนำ
 • รีเฟรชงาน
 • ดาวน์โหลดเรซูเม่
 • ระยะเวลาแสดงตำแหน่งงาน 60 วัน
More info

1 ตำแหน่ง ระยะเวลา 3 เดือน

฿1,200
 • 1 ตำแหน่งงาน
 • 1 ตำแหน่งงานแนะนำ
 • 5 แก้ไขตำแหน่งงาน
 • ดาวน์โหลดเรซูเม่ได้ไม่จำกัด
 • ระยะเวลาแสดงตำแหน่งงาน 90 วัน
 • บริษัทแนะนำ
More info

1 ตำแหน่ง ระยะเวลา 6 เดือน

฿2,400
 • 1 ตำแหน่งงาน
 • ตำแหน่งงานแนะนำ
 • รีเฟรชงาน
 • ดาวน์โหลดเรซูเม่
 • ระยะเวลาแสดงตำแหน่งงาน 180 วัน
More info

1 ตำแหน่ง ระยะเวลา 9 เดือน

฿3,600
 • 1 ตำแหน่งงาน
 • ตำแหน่งงานแนะนำ
 • รีเฟรชงาน
 • ดาวน์โหลดเรซูเม่
 • ระยะเวลาแสดงตำแหน่งงาน 270 วัน
More info

10 ตำแหน่ง ระยะเวลา 1 เดือน

฿4,000 ฿3,420
 • 9 ตำแหน่งงาน
 • 7 ตำแหน่งงานแนะนำ
 • 2 แก้ไขตำแหน่งงาน
 • ดาวน์โหลดเรซูเม่
 • ระยะเวลาแสดงตำแหน่งงาน 30 วัน
More info

10 ตำแหน่ง ระยะเวลา 12 เดือน

฿48,000 ฿32,832
 • 10 ตำแหน่งงาน
 • 7 ตำแหน่งงานแนะนำ
 • 2 แก้ไขตำแหน่งงาน
 • ดาวน์โหลดเรซูเม่
 • ระยะเวลาแสดงตำแหน่งงาน 365 วัน
More info

10 ตำแหน่ง ระยะเวลา 2 เดือน

฿8,000 ฿6,840
 • 10 ตำแหน่งงาน
 • 7 ตำแหน่งงานแนะนำ
 • 2 แก้ไขตำแหน่งงาน
 • ดาวน์โหลดเรซูเม่
 • ระยะเวลาแสดงตำแหน่งงาน 60 วัน
More info

10 ตำแหน่ง ระยะเวลา 3 เดือน

฿12,000 ฿10,260
 • 10 ตำแหน่งงาน
 • 7 ตำแหน่งงานแนะนำ
 • 2 แก้ไขตำแหน่งงาน
 • ดาวน์โหลดเรซูเม่
 • ระยะเวลาแสดงตำแหน่งงาน 90 วัน
More info

10 ตำแหน่ง ระยะเวลา 6 เดือน

฿24,000 ฿18,468
 • 10 ตำแหน่งงาน
 • 7 ตำแหน่งงานแนะนำ
 • 2 แก้ไขตำแหน่งงาน
 • ดาวน์โหลดเรซูเม่
 • ระยะเวลาแสดงตำแหน่งงาน 180 วัน
More info

10 ตำแหน่ง ระยะเวลา 9 เดือน

฿36,000 ฿26,163
 • 10 ตำแหน่งงาน
 • 7 ตำแหน่งงานแนะนำ
 • 2 แก้ไขตำแหน่งงาน
 • ดาวน์โหลดเรซูเม่
 • ระยะเวลาแสดงตำแหน่งงาน 275 วัน
More info

15 ตำแหน่ง ระยะเวลา 1 เดือน

฿6,000 ฿4,000
 • 15 ตำแหน่งงาน
 • 9 ตำแหน่งงานแนะนำ
 • 5 แก้ไขตำแหน่งงาน
 • ดาวน์โหลดเรซูเม่
 • ระยะเวลาแสดงตำแหน่งงาน 30 วัน
More info

15 ตำแหน่ง ระยะเวลา 12 เดือน

฿39,600 ฿38,400
 • 15 ตำแหน่งงาน
 • 9 ตำแหน่งงานแนะนำ
 • 5 แก้ไขตำแหน่งงาน
 • ดาวน์โหลดเรซูเม่
 • ระยะเวลาแสดงตำแหน่งงาน 365 วัน
More info

15 ตำแหน่ง ระยะเวลา 2 เดือน

฿10,000 ฿8,000
 • 15 ตำแหน่งงาน
 • 9 ตำแหน่งงานแนะนำ
 • 5 แก้ไขตำแหน่งงาน
 • ดาวน์โหลดเรซูเม่
 • ระยะเวลาแสดงตำแหน่งงาน 61 วัน
More info

15 ตำแหน่ง ระยะเวลา 3 เดือน

฿13,000 ฿12,000
 • 15 ตำแหน่งงาน
 • 9 ตำแหน่งงานแนะนำ
 • 5 แก้ไขตำแหน่งงาน
 • ดาวน์โหลดเรซูเม่
 • ระยะเวลาแสดงตำแหน่งงาน 93 วัน
More info

15 ตำแหน่ง ระยะเวลา 6 เดือน

฿23,000 ฿21,600
 • 15 ตำแหน่งงาน
 • 9 ตำแหน่งงานแนะนำ
 • 5 แก้ไขตำแหน่งงาน
 • ดาวน์โหลดเรซูเม่
 • ระยะเวลาแสดงตำแหน่งงาน 183 วัน
More info

15 ตำแหน่ง ระยะเวลา 9 เดือน

฿31,800 ฿30,600
 • 15 ตำแหน่งงาน
 • 9 ตำแหน่งงานแนะนำ
 • 5 แก้ไขตำแหน่งงาน
 • ดาวน์โหลดเรซูเม่
 • ระยะเวลาแสดงตำแหน่งงาน 273 วัน
More info

2 ตำแหน่ง ระยะเวลา 1 เดือน

฿800
 • 2 ตำแหน่งงาน
 • 1 ตำแหน่งงานแนะนำ
 • รีเฟรชงาน
 • ดาวน์โหลดเรซูเม่ได้ไม่จำกัด
 • ระยะเวลาแสดงตำแหน่งงาน 30 วัน

2 ตำแหน่ง ระยะเวลา 12 เดือน

฿9,600
 • 2 ตำแหน่งงาน
 • 1 ตำแหน่งงานแนะนำ
 • 5 แก้ไขตำแหน่งงาน
 • ดาวน์โหลดเรซูเม่
 • ระยะเวลาแสดงตำแหน่งงาน 365 วัน
More info

2 ตำแหน่ง ระยะเวลา 2 เดือน

฿1,600
 • 2 ตำแหน่งงาน
 • 1 ตำแหน่งงานแนะนำ
 • 1 แก้ไขตำแหน่งงาน
 • ดาวน์โหลดเรซูเม่ได้ไม่จำกัด
 • ระยะเวลาแสดงตำแหน่งงาน 60 วัน
More info

2 ตำแหน่ง ระยะเวลา 3 เดือน

฿2,400
 • 2 ตำแหน่งงาน
 • 1 ตำแหน่งงานแนะนำ
 • 1 แก้ไขตำแหน่งงาน
 • ดาวน์โหลดเรซูเม่ได้ไม่จำกัด
 • ระยะเวลาแสดงตำแหน่งงาน 90 วัน
More info

2 ตำแหน่ง ระยะเวลา 6 เดือน

฿4,800
 • 2 ตำแหน่งงาน
 • 1 ตำแหน่งงานแนะนำ
 • 1 แก้ไขตำแหน่งงาน
 • ดาวน์โหลดเรซูเม่
 • ระยะเวลาแสดงตำแหน่งงาน 180 วัน
More info

2 ตำแหน่ง ระยะเวลา 9 เดือน

฿7,200
 • 2 ตำแหน่งงาน
 • 1 ตำแหน่งงานแนะนำ
 • 1 แก้ไขตำแหน่งงาน
 • ดาวน์โหลดเรซูเม่
 • ระยะเวลาแสดงตำแหน่งงาน 270 วัน
More info

20 ตำแหน่ง ระยะเวลา 1 เดือน

฿7,000 ฿6,000
 • 20 ตำแหน่งงาน
 • 12 ตำแหน่งงานแนะนำ
 • รีเฟรชงาน
 • ดาวน์โหลดเรซูเม่
 • ระยะเวลาแสดงตำแหน่งงาน 30 วัน
More info

20 ตำแหน่ง ระยะเวลา 12 เดือน

฿60,000 ฿57,600
 • 20 ตำแหน่งงาน
 • ตำแหน่งงานแนะนำ
 • รีเฟรชงาน
 • ดาวน์โหลดเรซูเม่
 • ระยะเวลาแสดงตำแหน่งงาน 365 วัน
 • บริษัทแนะนำ
More info

20 ตำแหน่ง ระยะเวลา 2 เดือน

฿13,000 ฿12,000
 • 20 ตำแหน่งงาน
 • 12 ตำแหน่งงานแนะนำ
 • 5 แก้ไขตำแหน่งงาน
 • ดาวน์โหลดเรซูเม่
 • ระยะเวลาแสดงตำแหน่งงาน 60 วัน
 • บริษัทแนะนำ
More info

20 ตำแหน่ง ระยะเวลา 3 เดือน

฿19,000 ฿18,000
 • 20 ตำแหน่งงาน
 • 12 ตำแหน่งงานแนะนำ
 • รีเฟรชงาน
 • ดาวน์โหลดเรซูเม่
 • ระยะเวลาแสดงตำแหน่งงาน 93 วัน
More info

20 ตำแหน่ง ระยะเวลา 6 เดือน

฿33,000 ฿32,400
 • 20 ตำแหน่งงาน
 • 12 ตำแหน่งงานแนะนำ
 • รีเฟรชงาน
 • ดาวน์โหลดเรซูเม่
 • ระยะเวลาแสดงตำแหน่งงาน 185 วัน
More info

20 ตำแหน่ง ระยะเวลา 9 เดือน

฿46,900 ฿45,900
 • 20 ตำแหน่งงาน
 • 12 ตำแหน่งงานแนะนำ
 • รีเฟรชงาน
 • ดาวน์โหลดเรซูเม่
 • ระยะเวลาแสดงตำแหน่งงาน 270 วัน
More info

3 ตำแหน่ง ระยะเวลา 1 เดือน

฿1,200
 • 3 ตำแหน่งงาน
 • 2 ตำแหน่งงานแนะนำ
 • 1 แก้ไขตำแหน่งงาน
 • ดาวน์โหลดเรซูเม่
 • ระยะเวลาแสดงตำแหน่งงาน 30 วัน
More info

3 ตำแหน่ง ระยะเวลา 12 เดือน

฿14,400
 • 3 ตำแหน่งงาน
 • 2 ตำแหน่งงานแนะนำ
 • 1 แก้ไขตำแหน่งงาน
 • ดาวน์โหลดเรซูเม่
 • ระยะเวลาแสดงตำแหน่งงาน 365 วัน
More info

3 ตำแหน่ง ระยะเวลา 2 เดือน

฿2,400
 • 3 ตำแหน่งงาน
 • 2 ตำแหน่งงานแนะนำ
 • 1 แก้ไขตำแหน่งงาน
 • ดาวน์โหลดเรซูเม่
 • ระยะเวลาแสดงตำแหน่งงาน 60 วัน
More info

3 ตำแหน่ง ระยะเวลา 3 เดือน

฿3,600
 • 3 ตำแหน่งงาน
 • 2 ตำแหน่งงานแนะนำ
 • 1 แก้ไขตำแหน่งงาน
 • ดาวน์โหลดเรซูเม่
 • ระยะเวลาแสดงตำแหน่งงาน 90 วัน
More info

3 ตำแหน่ง ระยะเวลา 6 เดือน

฿7,200
 • 3 ตำแหน่งงาน
 • 2 ตำแหน่งงานแนะนำ
 • 1 แก้ไขตำแหน่งงาน
 • ดาวน์โหลดเรซูเม่
 • ระยะเวลาแสดงตำแหน่งงาน 180 วัน
More info

3 ตำแหน่ง ระยะเวลา 9 เดือน

฿10,800
 • 3 ตำแหน่งงาน
 • 2 ตำแหน่งงานแนะนำ
 • 1 แก้ไขตำแหน่งงาน
 • ดาวน์โหลดเรซูเม่
 • ระยะเวลาแสดงตำแหน่งงาน 270 วัน
More info

5 ตำแหน่ง ระยะเวลา 1 เดือน

฿2,000
 • 5 ตำแหน่งงาน
 • 3 ตำแหน่งงานแนะนำ
 • 1 แก้ไขตำแหน่งงาน
 • ดาวน์โหลดเรซูเม่
 • ระยะเวลาแสดงตำแหน่งงาน 30 วัน
More info

5 ตำแหน่ง ระยะเวลา 2 เดือน

฿400
 • 5 ตำแหน่งงาน
 • 3 ตำแหน่งงานแนะนำ
 • 1 แก้ไขตำแหน่งงาน
 • ดาวน์โหลดเรซูเม่
 • ระยะเวลาแสดงตำแหน่งงาน 60 วัน
More info

5 ตำแหน่ง ระยะเวลา 3 เดือน

฿6,000
 • 5 ตำแหน่งงาน
 • 3 ตำแหน่งงานแนะนำ
 • 1 แก้ไขตำแหน่งงาน
 • ดาวน์โหลดเรซูเม่
 • ระยะเวลาแสดงตำแหน่งงาน 90 วัน
More info

5 ตำแหน่ง ระยะเวลา 6 เดือน

฿12,000
 • 5 ตำแหน่งงาน
 • 3 ตำแหน่งงานแนะนำ
 • 1 แก้ไขตำแหน่งงาน
 • ดาวน์โหลดเรซูเม่
 • ระยะเวลาแสดงตำแหน่งงาน 180 วัน
More info

5 ตำแหน่ง ระยะเวลา 9 เดือน

฿18,000
 • 5 ตำแหน่งงาน
 • 3 ตำแหน่งงานแนะนำ
 • 1 แก้ไขตำแหน่งงาน
 • ดาวน์โหลดเรซูเม่
 • ระยะเวลาแสดงตำแหน่งงาน 270 วัน
More info