นโยบายวิธีการชำระเงิน

เมื่อท่านได้ทำการสั่งซื้อสินค้าแล้ว ท่านสามารถดำเนินการชำระเงินได้โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.ช่องทางการชำระเงิน

  • โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังต่อไปนี้ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสนามบินน้ำ

               ชื่อบัญชี บริษัท ดูอิทยัวร์เว็บ จำกัด เลขที่บัญชี 313-2-76930-8

2.ยืนยันการชำระเงิน
เมื่อดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
ท่านต้องยืนยันการชำระเงินโดยผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังต่อไปนี้

  • ส่งหลักฐานการโอนเงินทางอีเมล์  [email protected]
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินเช่น scan ของใบโอนเงิน,
    print screen ของหน้าจอคอมพิวเตอร์ (กรณีโอนผ่าน Internet
    Banking) ไปยัง  [email protected] โดยระบุหมายเลขสั่งซื้อด้วย

3. เจ้าหน้าที่ยืนยันการรับชำระเงิน
เมื่อตรวจสอบข้อมูลการชำระเงินเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่จะส่งอีเมล์ยืนยันว่าได้รับชำระเงินแล้ว
ในกรณีที่ท่านไม่ได้รับการยืนยันการรับชำระเงินภายใน 24  ชั่วโมง (หรือ 2 วันในกรณีติดวันหยุดทำการ)
กรุณาติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 097-038-3091  ภายในวันและเวลาทำการ