นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวของ www.jobbee.online
เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้


ผู้ดูแลระบบข้อมูลและเจ้าของ

บริษัท ดูอิทยัวร์เว็บ จำกัด


ประเภทของข้อมูลที่จัดเก็บ

ในบรรดาข้อมูลส่วนตัวที่เว็บไซต์นี้จัดเก็บ ซึ่งเป็นการเก็บด้วยตัวมันเองหรือผ่านทางบุคคลภายนอก ต่างๆ ได้แก่ คุกกี้ (Cookie) ข้อมูลการใช้ (Usage data) ชื่อ นามสกุล เพศ วันเกิด เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ ชื่อผู้ใช้ (Username) อีเมล์ ชื่อองค์กร อาชีพ เมือง ภาพถ่าย ที่ทำงานและข้อมูลอื่นๆ

ข้อมูลส่วนตัวอื่นๆอาจถูกจัดเก็บไว้ในส่วนอื่นของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้หรือคำอธิบายเฉพาะเชิงบริบทกับการเก็บข้อมูล

ข้อมูลส่วนตัวอาจถูกพบได้โดยผู้ใช้งานหรือถูกจัดเก็บโดยอัตโนมัติเมื่อมีการใช้เว็บไซต์นี้

การใช้คุกกี้ (Cookies) หรือเครื่องมือแทร็คอื่นๆ โดยเว็บไซต์นี้หรือโดยบริการของบุคคลภายนอกที่เข้าใช้เว็บไซต์นี้ ยกเว้นมีการระบุไว้ว่าเป็นอย่างอื่น ถูกใช้เพื่อระบุตัวตนของผู้ใช้และจำการตั้งค่าของผู้ใช้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการที่จำเป็นโดยผู้ใช้ ความล้มเหลวในให้ข้อมูลส่วนตัวอาจทำให้เว็บไซต์นี้ใช้บริการไม่ได้

ผู้ใช้มีส่วนรับผิดชอบต่อข้อมูลความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สาม การเผยแพร่สาธารณะหรือการแชร์ข้อมูลผ่านเว็บไซต์นี้และมีการยืนยันว่าพวกเขาได้รับความยินยอมจากบุคคลที่สามในการเปิดเผยข้อมูลให้กับเจ้าของ

ขั้นตอนการดำเนินการ

ผู้ดูแลข้อมูลประมวลผลข้อมูลผู้ใช้ไปในทางที่เหมาะสมและใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต การเปิดเผยข้อมูล การเปลี่ยนแปลงข้อมูล หรือการทำลายข้อมูลโดยไม่ได้รับการอนุญาต

การประมวลผลข้อมูลถูกดำเนินการขณะใช้งานคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ไอที ปฏิบัติตามกฎขององค์กรและโหมดที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ ยิ่งไปกว่านั้นผู้ดูแลระบบ ในกรณีที่ข้อมูลเข้าถึงตัวบุคคลที่เป็นคนคุม ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของเว็บไซต์ (การดูแล พนักงานขาย การตลาด ความชอบด้วยกฎหมาย การดูแลระบบ) หรือบุคคลภายนอกที่ได้รับการแต่งตั้ง (ยกตัวอย่างเช่น การเรียกใช้บริการของบุคคลภายนอก คนส่งเมล์ ผู้ใช้โฮส บริษัทไอที หน่วยงานด้านการสื่อสาร) ในกรณีที่จำเป็น ข้อมูลอาจถูกนำมาใช้โดยเจ้าของ รายการการอัปเดตของบุคคลภายนอกอาจร้องขอข้อมูลมาใช้เมื่อใดก็ได้

ที่จัดเก็บข้อมูล

ข้อมูลที่ถูกรวบรวมไว้ที่ศูนย์การปฏิบัติการของผู้ดูแลระบบและสถานที่อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ดูแลข้อมูล

ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูล

ข้อมูลจะถูกเก็บไว้ในยามจำเป็นเมื่อต้องใช้ตามคำร้องขอของผู้ใช้หรือตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในเอกสารชิ้นนี้และผู้ใช้ก็สามารถร้องขอให้ผู้ดูแลระบบระงับหรือลบข้อมูลได้ตลอด

การนำข้อมูลออกมาใช้

ข้อมูลที่เกี่ยวกับผู้ใช้ถูกเก็บไว้เพื่ออนุญาตให้เจ้าของสามารถเรียกใช้งานได้ และตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ดังนี้ การเข้าถึงบัญชีเข้าใช้บริการของบุคคลภายนอก การวิเคราะห์ (Analytics) ปฏิสัมพันธ์กับเครือข่ายสังคมออนไลน์ภายนอก แพลตฟอร์ม (Platforms) การลงทะเบียน (Registration) และการพิสูจน์ตัวตน (Authentication)

ข้อมูลส่วนตัวจะถูกนำมาใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในเอกสารชิ้นนี้ การร้องขอการเข้าถึง Facebook โดยเว็บไซต์นี้ เว็บไซต์อาจมีการร้องขอการเชื่อมต่อกับ Facebook เพื่อดำเนินการร่วมกับบัญชี Facebook ของผู้ใช้งาน เพื่อที่จะดึงข้อมูล รวมถึงการนำข้อมูลส่วนตัวมาใช้

การร้องขออนุญาตมีดังต่อไปนี้

 • ข้อมูลพื้นฐาน

การตั้งค่าเริ่มต้น รวมไปถึงข้อมูลผู้ใช้งาน เช่น เลขบัตรประชาชน (ID) ชื่อ รูปภาพ เพศ และที่อยู่ บางการเชื่อมต่อของผู้ใช้ ยกตัวอย่างเช่น เพื่อน ซึ่งมีข้อมูล ยิ่งผู้ใช้มีข้อมูลเปิดเผยสู่สาธารณะมากเท่าไหร่ก็จะมีข้อมูลที่สามารถนำมาใช้ได้มากเท่านั้น

 • การเข้าถึงวันเกิดผู้ใช้
 • อีเมล์ติดต่อ
 • การเข้าถึงอีเมล์ในการติดต่อผู้ใช้
 • ประวัติการศึกษา
 • การเข้าถึงประวัติการศึกษาของผู้ใช้
 • อีเมล์
 • การเข้าถึงอีเมล์หลักของผู้ใช้
 • ภูมิลำเนา
 • การเข้าถึงภูมิลำเนาของผู้ใช้
 • ประวัติการทำงาน
 • การเข้าถึงประวัติการทำงานของผู้ใช้

รายละเอียดข้อมูลการประมวลผลความเป็นส่วนตัว
ข้อมูลส่วนตัวถูกจัดเก็บและนำมาใช้งานตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • การเข้าถึงบัญชีบุคคลภายนอก

การบริการเหล่านี้อนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลจากบัญชีของคุณจากการใช้บริการบุคคลภายนอกและดำเนินการแฟลตฟอร์ม

การให้บริการเหล่านี้จะไม่เปิดใช้งานโดยอัตโนมัติ แต่จะมีการร้องขอการอนุมัติอย่างชัดเจนจากผู้ใช้

การเข้าถึงบัญชี Facebook (เว็บไซต์นี้)

การให้บริการนี้อนุญาตให้เว็บไซต์นี้เชื่อมต่อกับบัญชีเครือข่ายสังคมออนไลน์ Facebook ของผู้ใช้ โดย Facebook

ข้อมูลที่ถูกร้องขอนำมาใช้ ได้แก่ วันเกิด อีเมล์ติดต่อ ประวัติการศึกษา อีเมล์ ภูมิลำเนาและประวัติการทำงาน

 • การวิเคราะห์

การให้บริการในส่วนนี้ มีการเปิดให้เจ้าของตรวจสอบและวิเคราะห์การเข้าชมเว็บ ตลอดจนสามารถนำมาใช้ในการติดตามพฤติกรรมของผู้ใช้

การวิเคราะห์ของกูเกิล

การวิเคราะห์ของกูเกิล คือ การวิเคราะห์เว็บไซต์ที่ให้บริการโดยกูเกิล โดยจะนำข้อมูลที่เก็บได้ไปใช้และวิเคราะห์การใช้เว็บไซต์นี้ เพื่อที่จะเตรียมรายงานกิจกรรมและแชร์ไปยังการให้บริการอื่นๆของกูเกิล

กูเกิลอาจจะใช้ข้อมูลที่เก็บได้ไปวิเคราะห์เชิงบริบทและความเป็นส่วนตัวในการโฆษณาเครือข่าย

ข้อมูลส่วนตัวที่มีการจัดเก็บ ได้แก่ คุกกี้ (Cookie) และข้อมูลการใช้ (Usage data)

 • ปฏิสัมพันธ์กับเครือข่ายสังคมออนไลน์ภายนอกและแพลตฟอร์ม (Platforms)

การให้บริการนี้อนุญาตให้มีปฏิสัมพันธ์กับเครือข่ายสังคมออนไลน์หรือแพลตฟอร์มภายนอกได้โดยตรงจากหน้าเพจของเว็บไซต์นี้ ปฏิสัมพันธ์และข้อมูลที่ได้มาจากเว็บไซต์นี้จะเกี่ยวข้องกับการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของแต่ละเครือข่ายสังคมออนไลน์เสมอ หากมีบริการที่ต้องทำงานร่วมกับเครือข่ายสังคมถูกการติดตั้ง อาจมีการเก็บรวบรวมข้อมูลการเข้าเว็บเพจ ซึ่งจะมีการติดตั้งบริการ แม้ว่าผู้ใช้จะไม่ได้ใช้งานในขณะนั้นก็ตาม

การกดปุ่มไลค์ใน Facebook และเครื่องมืออื่นๆ ทำงานร่วมกับเครือข่ายสังคมออนไลน์ Facebook ซึ่งจัดทำขึ้นโดย Facebook

ข้อมูลส่วนตัวที่ถูกจัดเก็บ ได้แก่ คุกกี้ (Cookie) และข้อมูลการใช้ (Usage data)

 • การลงทะเบียน (Registration) และการพิสูจน์ตัวตน (Authentication)

การลงทะเบียน (Registration) และการพิสูจน์ตัวตน (Authentication) ผู้ใช้อนุญาตให้เว็บไซต์นี้ระบุตัวตนให้และพวกเขาเข้าถึงการให้บริการ ขึ้นอยู่กับคำอธิบายด้านล่าง บุคคลภายนอกอาจใช้บริการการลงทะเบียน (Registration) และการพิสูจน์ตัวตน (Authentication)

ในกรณีนี้ เว็บไซต์นี้จะสามารเข้าถึงข้อมูลบางประการได้ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ถูกจัดเก็บ เพื่อให้บริการแก่บุคคลภายนอก สำหรับการลงทะเบียน (Registration) และการพิสูจน์ตัวตน (Authentication)


ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลและขั้นตอนการดำเนินการตามกฎหมาย

ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้อาจถูกนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ทางกฎหมาย โดยผู้ดูแลข้อมูล การให้การในศาลหรือขั้นตอนที่นำไปสู่การดำเนินการทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นได้จากการใช้งานเว็บไซต์นี้หรือจากบริการที่เกี่ยวข้อง

ผู้ใช้จะต้องทราบไว้ว่าผู้ดูแลข้อมูลอาจจะต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวตามคำขอของผู้มีอำนาจรัฐ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้

นอกจากนี้ ข้อมูลที่ถูกเก็บในนโยบายความเป็นส่วนตัว เว็บไซต์อาจจะใช้ผู้ใช้ร่วมกับข้อมูลเพิ่มเติมและข้อมูลตามบริบาทที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการหรือการเก็บและการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวเมื่อมีการร้องขอ

สำหรับการดำเนินการและให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เว็บไซต์นี้และบริการจากบุคคลภายนอกอาจจะเก็บไฟล์ ซึ่งมีการบันทึกจากระบบของเว็บไซต์นี้หรือเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ

ข้อมูลที่ไม่ได้ถูกจัดเก็บในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการเก็บข้อมูลหรือการประมวลผลข้อมูลส่วนตัว อาจถูกร้องขอจากผู้ดูแลระบบได้ตลอดเวลา โปรดดูที่ข้อมูลติดต่อที่ระบุไว้ข้างต้น

สิทธิของผู้ใช้

ผู้ใช้มีสิทธิ์ในการรับรู้ว่าข้อมูลส่วนตัวถูกจัดเก็บและร้องขอให้ผู้ดูแลข้อมูลตรวจสอบข้อมูลและที่มาของพวกเขา เพื่อที่จะตรวจสอบความถูกต้องหรือมีการเรียกใช้เพื่อต่อเติม ยกเลิก ปรับปรุง ตรวจสอบความถูกต้อง หรือการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ระบุชื่อและบล็อคข้อมูลใดๆที่เป็นการละเมิดกฎหมาย ตลอดจนต่อต้านการปฏิบัติต่างๆ และเพื่อความถูกต้องตามกฎหมาย สามารถส่งคำร้องขอไปยังผู้ดูแลข้อมูลได้ตามที่ระบุไว้ข้างต้น

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

ผู้ดูแลข้อมูลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวเมื่อใดก็ได้ โดยจะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบในหน้านี้  จึงขอแนะนำให้ตรวจสอบหน้าเพจนี้อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งจะมีข้อมูลการเปลี่ยนแปลงครั้งล่าสุดปรากฏอยู่ด้านล่าง ถ้าผู้ใช้ต้องการติชมหรือไม่เห็นด้วยประการใดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบาย ผู้ใช้จะต้องหยุดการใช้เว็บไซต์นี้และสามารถร้องขอให้ผู้ดูแลข้อมูลลบข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ได้ ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น มิฉะนั้นนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ปรับปรุงล่าสุด จะถูกนำไปใช้กับข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้

ความหมายและการอ้างอิงทางกฎหมาย

 • ข้อมูลส่วนตัว

ข้อมูลใดก็ตามที่เกี่ยวข้องบุคคลทั่วไป นิติบุคคล สถานบันหรือองค์กรใดก็ตามที่เกี่ยวข้อง ที่สามารถระบุไปยังข้อมูลอื่นๆทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมไปถึงหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน

 • การใช้ข้อมูล

ข้อมูลที่ถูกเก็บอัตโนมัติจากเว็บไซต์นี้ (จากบุคคลภายนอกที่ใช้บริการเว็บไซต์นี้) รวมไปถึงหมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP address) หรือโดเมนเนม (Domain name) ที่ถูกใช้โดยผู้ใช้เว็บไซต์นี้ และที่อยู่ยูอาร์แอล (URI addresses) เมื่อมีการร้องขอ ขั้นตอนการส่งคำร้องขอไปยังเซิร์ฟเวอร์ ขนาดของไฟล์ที่มีการตอบสนอง รหัสตัวเลขที่แสดงสถานะคำตอบของเซิร์ฟเวอร์ (ผลลัพธ์ที่ประสบความสำเร็จ ความผิดพลาดและอื่นๆ) ประเทศต้นกำเนิด คุณสมบัติของเบราว์เซอร์และระบบปฏิบัติการที่ใช้โดยผู้ใช้ รายละเอียดเวลาเกี่ยวกับการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ในแต่ละครั้ง (ยกตัวอย่างเช่น ระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละหน้าของเว็บไซต์) และรายละเอียดเกี่ยวกับเส้นทางที่ติดตามเว็บไซต์และข้อมูลอ้างอิงลำดับการเข้าชมแต่ละเพจ และการหาค่าเกี่ยวกับระบบการทำงานของอุปกรณ์หรือสิ่งแวดล้อมทางไอทีของผู้ใช้

 • ผู้ใช้

บุคคลที่ใช้โปรแกรมนี้ จะต้องได้รับการยืนยันข้อมูลหรือมีข้อมูลส่วนตัวตรงกับผู้ที่ให้ข้อมูล

 • บุคคลที่เกี่ยวข้อง                                        
 • นิติบุคคลหรือบุคคลทั่วไปที่ข้อมูลส่วนตัวอ้างถึง

บุคคลทั่วไป นิติบุคคล หน่วยงานรัฐบาลหรือใครก็ตาม หน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง ได้รับอนุญาตจากผู้ดูแลข้อมูลในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัว

 • ผู้ดูแลข้อมูล (เจ้าของ)

บุคคลทั่วไป นิติบุคคล หน่วยงานรัฐบาลหรือใครก็ตาม หน่วยงานหรือองค์กรที่มีสิทธิร่วมกับผู้ดูแลข้อมูล ในการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์หรือวิธีการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวหรือวิธีการที่ใช้ รวมไปถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการใช้งานของโปรแกรมนี้ ผู้ดูแลเป็นเจ้าของเว็บไซต์นี้ ยกเว้นมีการระบุไว้เป็นอย่างอื่น

 • เว็บไซต์นี้

เครื่องมือฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ที่ผู้ดูแลข้อมูลใช้เก็บข้อมูลส่วนตัว

 • คุกกี้

ข้อมูลชิ้นเล็กที่ถูกจัดเก็บไว้ในอุปกรณ์ของผู้ใช้

ติดต่อเรา

บ.ดูอิทยัวร์เว็บ จก.
สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 39/5 ถ.ติวานนท์
ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560010960
097-038-3091

ช่วยเหลือ