นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวของ www.jobbee.online
เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้


เราถือปฎิบัติอย่างเคร่งครัดว่าเรื่องความเป็นส่วนตัวของลูกค้าเป็นเรื่องสำคัญ และเราจะจัดเก็บ บันทึก ยึดถือ เก็บรักษา เปิดเผย โอน หรือใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านตามที่กำหนดไว้ด้านล่างนี้

การปกป้องรักษาข้อมูลเป็นเรื่องเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจ ความเป็นส่วนตัวของท่านถือเป็นเรื่องสำคัญของเรา เราจึงจะใช้ชื่อหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับท่าน เพียงเฉพาะสำหรับกิจการที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เท่านั้น เราจะจัดเก็บข้อมูลเพียงเท่าที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการดังกล่าว และเราจะจัดเก็บเพียงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อทางธุรกิจระหว่างท่านกับเราเท่านั้น

เราจะเก็บรักษาข้อมูลของท่านในระยะเวลาเพียงเท่าที่กฎหมายอนุญาตให้กระทำหรือในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูลนั้น ๆ

ท่านสามารถเข้าถึงหรือเยี่ยมชมเพลตฟอร์ม (Platform) (ตามความหมายที่ให้ไว้ในข้อตกลงการใช้บริการ) และเลือกชมสินค้า หรือบริการโดยไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนตัวใด ๆ ระหว่างที่ท่านเยี่ยมชมเพลตฟอร์มสถานะของท่านจะไม่เป็นที่เปิดเผย และเราจะไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ตลอดเวลาที่ท่านเข้าเยี่ยมชมเพลตฟอร์ม เว้นแต่ท่านจะได้มีบัญชีบนเพลตฟอร์มและท่านได้เข้าสู่ระบบโดยใช้ชื่อบัญชีและรหัสผ่าน

หากท่านมีความคิดเห็น คำแนะนำหรือคำติชม ท่านสามารถติดต่อเรา (และเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล) 


ประเภทของข้อมูลที่จัดเก็บ

ในบรรดาข้อมูลส่วนตัวที่เว็บไซต์นี้จัดเก็บ ซึ่งเป็นการเก็บด้วยตัวมันเองหรือผ่านทางบุคคลภายนอก ต่างๆ ได้แก่ คุกกี้ (Cookie) ข้อมูลการใช้ (Usage data) ชื่อ นามสกุล เพศ วันเกิด เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ ชื่อผู้ใช้ (Username) อีเมล์ ชื่อองค์กร อาชีพ เมือง ภาพถ่าย ที่ทำงานและข้อมูลอื่นๆ

ข้อมูลส่วนตัวอื่นๆอาจถูกจัดเก็บไว้ในส่วนอื่นของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้หรือคำอธิบายเฉพาะเชิงบริบทกับการเก็บข้อมูล

ข้อมูลส่วนตัวอาจถูกพบได้โดยผู้ใช้งานหรือถูกจัดเก็บโดยอัตโนมัติเมื่อมีการใช้เว็บไซต์นี้

การใช้คุกกี้ (Cookies) หรือเครื่องมือแทร็คอื่นๆ โดยเว็บไซต์นี้หรือโดยบริการของบุคคลภายนอกที่เข้าใช้เว็บไซต์นี้ ยกเว้นมีการระบุไว้ว่าเป็นอย่างอื่น ถูกใช้เพื่อระบุตัวตนของผู้ใช้และจำการตั้งค่าของผู้ใช้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการที่จำเป็นโดยผู้ใช้ ความล้มเหลวในให้ข้อมูลส่วนตัวอาจทำให้เว็บไซต์นี้ใช้บริการไม่ได้

ผู้ใช้มีส่วนรับผิดชอบต่อข้อมูลความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สาม การเผยแพร่สาธารณะหรือการแชร์ข้อมูลผ่านเว็บไซต์นี้และมีการยืนยันว่าพวกเขาได้รับความยินยอมจากบุคคลที่สามในการเปิดเผยข้อมูลให้กับเจ้าของ

ขั้นตอนการดำเนินการ

ผู้ดูแลข้อมูลประมวลผลข้อมูลผู้ใช้ไปในทางที่เหมาะสมและใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต การเปิดเผยข้อมูล การเปลี่ยนแปลงข้อมูล หรือการทำลายข้อมูลโดยไม่ได้รับการอนุญาต

การประมวลผลข้อมูลถูกดำเนินการขณะใช้งานคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ไอที ปฏิบัติตามกฎขององค์กรและโหมดที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ ยิ่งไปกว่านั้นผู้ดูแลระบบ ในกรณีที่ข้อมูลเข้าถึงตัวบุคคลที่เป็นคนคุม ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของเว็บไซต์ (การดูแล พนักงานขาย การตลาด ความชอบด้วยกฎหมาย การดูแลระบบ) หรือบุคคลภายนอกที่ได้รับการแต่งตั้ง (ยกตัวอย่างเช่น การเรียกใช้บริการของบุคคลภายนอก คนส่งเมล์ ผู้ใช้โฮส บริษัทไอที หน่วยงานด้านการสื่อสาร) ในกรณีที่จำเป็น ข้อมูลอาจถูกนำมาใช้โดยเจ้าของ รายการการอัปเดตของบุคคลภายนอกอาจร้องขอข้อมูลมาใช้เมื่อใดก็ได้

ที่จัดเก็บข้อมูล

ข้อมูลที่ถูกรวบรวมไว้ที่ศูนย์การปฏิบัติการของผู้ดูแลระบบและสถานที่อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ดูแลข้อมูล

ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูล

ข้อมูลจะถูกเก็บไว้ในยามจำเป็นเมื่อต้องใช้ตามคำร้องขอของผู้ใช้หรือตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในเอกสารชิ้นนี้และผู้ใช้ก็สามารถร้องขอให้ผู้ดูแลระบบระงับหรือลบข้อมูลได้ตลอด

การนำข้อมูลออกมาใช้

ข้อมูลที่เกี่ยวกับผู้ใช้ถูกเก็บไว้เพื่ออนุญาตให้เจ้าของสามารถเรียกใช้งานได้ และตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ดังนี้ การเข้าถึงบัญชีเข้าใช้บริการของบุคคลภายนอก การวิเคราะห์ (Analytics) ปฏิสัมพันธ์กับเครือข่ายสังคมออนไลน์ภายนอก แพลตฟอร์ม (Platforms) การลงทะเบียน (Registration) และการพิสูจน์ตัวตน (Authentication)

ข้อมูลส่วนตัวจะถูกนำมาใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในเอกสารชิ้นนี้ การร้องขอการเข้าถึง Facebook โดยเว็บไซต์นี้ เว็บไซต์อาจมีการร้องขอการเชื่อมต่อกับ Facebook เพื่อดำเนินการร่วมกับบัญชี Facebook ของผู้ใช้งาน เพื่อที่จะดึงข้อมูล รวมถึงการนำข้อมูลส่วนตัวมาใช้

การร้องขออนุญาตมีดังต่อไปนี้

 • ข้อมูลพื้นฐาน

การตั้งค่าเริ่มต้น รวมไปถึงข้อมูลผู้ใช้งาน เช่น เลขบัตรประชาชน (ID) ชื่อ รูปภาพ เพศ และที่อยู่ บางการเชื่อมต่อของผู้ใช้ ยกตัวอย่างเช่น เพื่อน ซึ่งมีข้อมูล ยิ่งผู้ใช้มีข้อมูลเปิดเผยสู่สาธารณะมากเท่าไหร่ก็จะมีข้อมูลที่สามารถนำมาใช้ได้มากเท่านั้น

 • การเข้าถึงวันเกิดผู้ใช้
 • อีเมล์ติดต่อ
 • การเข้าถึงอีเมล์ในการติดต่อผู้ใช้
 • ประวัติการศึกษา
 • การเข้าถึงประวัติการศึกษาของผู้ใช้
 • อีเมล์
 • การเข้าถึงอีเมล์หลักของผู้ใช้
 • ภูมิลำเนา
 • การเข้าถึงภูมิลำเนาของผู้ใช้
 • ประวัติการทำงาน
 • การเข้าถึงประวัติการทำงานของผู้ใช้

รายละเอียดข้อมูลการประมวลผลความเป็นส่วนตัว
ข้อมูลส่วนตัวถูกจัดเก็บและนำมาใช้งานตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • การเข้าถึงบัญชีบุคคลภายนอก

การบริการเหล่านี้อนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลจากบัญชีของคุณจากการใช้บริการบุคคลภายนอกและดำเนินการแฟลตฟอร์ม

การให้บริการเหล่านี้จะไม่เปิดใช้งานโดยอัตโนมัติ แต่จะมีการร้องขอการอนุมัติอย่างชัดเจนจากผู้ใช้

การเข้าถึงบัญชี Facebook (เว็บไซต์นี้)

การให้บริการนี้อนุญาตให้เว็บไซต์นี้เชื่อมต่อกับบัญชีเครือข่ายสังคมออนไลน์ Facebook ของผู้ใช้ โดย Facebook

ข้อมูลที่ถูกร้องขอนำมาใช้ ได้แก่ วันเกิด อีเมล์ติดต่อ ประวัติการศึกษา อีเมล์ ภูมิลำเนาและประวัติการทำงาน

 • การวิเคราะห์

การให้บริการในส่วนนี้ มีการเปิดให้เจ้าของตรวจสอบและวิเคราะห์การเข้าชมเว็บ ตลอดจนสามารถนำมาใช้ในการติดตามพฤติกรรมของผู้ใช้

การวิเคราะห์ของกูเกิล

การวิเคราะห์ของกูเกิล คือ การวิเคราะห์เว็บไซต์ที่ให้บริการโดยกูเกิล โดยจะนำข้อมูลที่เก็บได้ไปใช้และวิเคราะห์การใช้เว็บไซต์นี้ เพื่อที่จะเตรียมรายงานกิจกรรมและแชร์ไปยังการให้บริการอื่นๆของกูเกิล

กูเกิลอาจจะใช้ข้อมูลที่เก็บได้ไปวิเคราะห์เชิงบริบทและความเป็นส่วนตัวในการโฆษณาเครือข่าย

ข้อมูลส่วนตัวที่มีการจัดเก็บ ได้แก่ คุกกี้ (Cookie) และข้อมูลการใช้ (Usage data)

 • ปฏิสัมพันธ์กับเครือข่ายสังคมออนไลน์ภายนอกและแพลตฟอร์ม (Platforms)

การให้บริการนี้อนุญาตให้มีปฏิสัมพันธ์กับเครือข่ายสังคมออนไลน์หรือแพลตฟอร์มภายนอกได้โดยตรงจากหน้าเพจของเว็บไซต์นี้ ปฏิสัมพันธ์และข้อมูลที่ได้มาจากเว็บไซต์นี้จะเกี่ยวข้องกับการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของแต่ละเครือข่ายสังคมออนไลน์เสมอ หากมีบริการที่ต้องทำงานร่วมกับเครือข่ายสังคมถูกการติดตั้ง อาจมีการเก็บรวบรวมข้อมูลการเข้าเว็บเพจ ซึ่งจะมีการติดตั้งบริการ แม้ว่าผู้ใช้จะไม่ได้ใช้งานในขณะนั้นก็ตาม

การกดปุ่มไลค์ใน Facebook และเครื่องมืออื่นๆ ทำงานร่วมกับเครือข่ายสังคมออนไลน์ Facebook ซึ่งจัดทำขึ้นโดย Facebook

ข้อมูลส่วนตัวที่ถูกจัดเก็บ ได้แก่ คุกกี้ (Cookie) และข้อมูลการใช้ (Usage data)

 • การลงทะเบียน (Registration) และการพิสูจน์ตัวตน (Authentication)

การลงทะเบียน (Registration) และการพิสูจน์ตัวตน (Authentication) ผู้ใช้อนุญาตให้เว็บไซต์นี้ระบุตัวตนให้และพวกเขาเข้าถึงการให้บริการ ขึ้นอยู่กับคำอธิบายด้านล่าง บุคคลภายนอกอาจใช้บริการการลงทะเบียน (Registration) และการพิสูจน์ตัวตน (Authentication)

ในกรณีนี้ เว็บไซต์นี้จะสามารเข้าถึงข้อมูลบางประการได้ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ถูกจัดเก็บ เพื่อให้บริการแก่บุคคลภายนอก สำหรับการลงทะเบียน (Registration) และการพิสูจน์ตัวตน (Authentication)


ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลและขั้นตอนการดำเนินการตามกฎหมาย

ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้อาจถูกนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ทางกฎหมาย โดยผู้ดูแลข้อมูล การให้การในศาลหรือขั้นตอนที่นำไปสู่การดำเนินการทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นได้จากการใช้งานเว็บไซต์นี้หรือจากบริการที่เกี่ยวข้อง

ผู้ใช้จะต้องทราบไว้ว่าผู้ดูแลข้อมูลอาจจะต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวตามคำขอของผู้มีอำนาจรัฐ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้

นอกจากนี้ ข้อมูลที่ถูกเก็บในนโยบายความเป็นส่วนตัว เว็บไซต์อาจจะใช้ผู้ใช้ร่วมกับข้อมูลเพิ่มเติมและข้อมูลตามบริบาทที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการหรือการเก็บและการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวเมื่อมีการร้องขอ

สำหรับการดำเนินการและให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เว็บไซต์นี้และบริการจากบุคคลภายนอกอาจจะเก็บไฟล์ ซึ่งมีการบันทึกจากระบบของเว็บไซต์นี้หรือเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ

ข้อมูลที่ไม่ได้ถูกจัดเก็บในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการเก็บข้อมูลหรือการประมวลผลข้อมูลส่วนตัว อาจถูกร้องขอจากผู้ดูแลระบบได้ตลอดเวลา โปรดดูที่ข้อมูลติดต่อที่ระบุไว้ข้างต้น

สิทธิของผู้ใช้

ผู้ใช้มีสิทธิ์ในการรับรู้ว่าข้อมูลส่วนตัวถูกจัดเก็บและร้องขอให้ผู้ดูแลข้อมูลตรวจสอบข้อมูลและที่มาของพวกเขา เพื่อที่จะตรวจสอบความถูกต้องหรือมีการเรียกใช้เพื่อต่อเติม ยกเลิก ปรับปรุง ตรวจสอบความถูกต้อง หรือการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ระบุชื่อและบล็อคข้อมูลใดๆที่เป็นการละเมิดกฎหมาย ตลอดจนต่อต้านการปฏิบัติต่างๆ และเพื่อความถูกต้องตามกฎหมาย สามารถส่งคำร้องขอไปยังผู้ดูแลข้อมูลได้ตามที่ระบุไว้ข้างต้น

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

ผู้ดูแลข้อมูลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวเมื่อใดก็ได้ โดยจะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบในหน้านี้  จึงขอแนะนำให้ตรวจสอบหน้าเพจนี้อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งจะมีข้อมูลการเปลี่ยนแปลงครั้งล่าสุดปรากฏอยู่ด้านล่าง ถ้าผู้ใช้ต้องการติชมหรือไม่เห็นด้วยประการใดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบาย ผู้ใช้จะต้องหยุดการใช้เว็บไซต์นี้และสามารถร้องขอให้ผู้ดูแลข้อมูลลบข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ได้ ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น มิฉะนั้นนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ปรับปรุงล่าสุด จะถูกนำไปใช้กับข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้

ความหมายและการอ้างอิงทางกฎหมาย

 • ข้อมูลส่วนตัว

ข้อมูลใดก็ตามที่เกี่ยวข้องบุคคลทั่วไป นิติบุคคล สถานบันหรือองค์กรใดก็ตามที่เกี่ยวข้อง ที่สามารถระบุไปยังข้อมูลอื่นๆทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมไปถึงหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน

 • การใช้ข้อมูล

ข้อมูลที่ถูกเก็บอัตโนมัติจากเว็บไซต์นี้ (จากบุคคลภายนอกที่ใช้บริการเว็บไซต์นี้) รวมไปถึงหมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP address) หรือโดเมนเนม (Domain name) ที่ถูกใช้โดยผู้ใช้เว็บไซต์นี้ และที่อยู่ยูอาร์แอล (URI addresses) เมื่อมีการร้องขอ ขั้นตอนการส่งคำร้องขอไปยังเซิร์ฟเวอร์ ขนาดของไฟล์ที่มีการตอบสนอง รหัสตัวเลขที่แสดงสถานะคำตอบของเซิร์ฟเวอร์ (ผลลัพธ์ที่ประสบความสำเร็จ ความผิดพลาดและอื่นๆ) ประเทศต้นกำเนิด คุณสมบัติของเบราว์เซอร์และระบบปฏิบัติการที่ใช้โดยผู้ใช้ รายละเอียดเวลาเกี่ยวกับการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ในแต่ละครั้ง (ยกตัวอย่างเช่น ระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละหน้าของเว็บไซต์) และรายละเอียดเกี่ยวกับเส้นทางที่ติดตามเว็บไซต์และข้อมูลอ้างอิงลำดับการเข้าชมแต่ละเพจ และการหาค่าเกี่ยวกับระบบการทำงานของอุปกรณ์หรือสิ่งแวดล้อมทางไอทีของผู้ใช้

 • ผู้ใช้

บุคคลที่ใช้โปรแกรมนี้ จะต้องได้รับการยืนยันข้อมูลหรือมีข้อมูลส่วนตัวตรงกับผู้ที่ให้ข้อมูล

 • บุคคลที่เกี่ยวข้อง                                        
 • นิติบุคคลหรือบุคคลทั่วไปที่ข้อมูลส่วนตัวอ้างถึง

บุคคลทั่วไป นิติบุคคล หน่วยงานรัฐบาลหรือใครก็ตาม หน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง ได้รับอนุญาตจากผู้ดูแลข้อมูลในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัว

 • ผู้ดูแลข้อมูล (เจ้าของ)

บุคคลทั่วไป นิติบุคคล หน่วยงานรัฐบาลหรือใครก็ตาม หน่วยงานหรือองค์กรที่มีสิทธิร่วมกับผู้ดูแลข้อมูล ในการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์หรือวิธีการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวหรือวิธีการที่ใช้ รวมไปถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการใช้งานของโปรแกรมนี้ ผู้ดูแลเป็นเจ้าของเว็บไซต์นี้ ยกเว้นมีการระบุไว้เป็นอย่างอื่น

 • เว็บไซต์นี้

เครื่องมือฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ที่ผู้ดูแลข้อมูลใช้เก็บข้อมูลส่วนตัว

 • คุกกี้

ข้อมูลชิ้นเล็กที่ถูกจัดเก็บไว้ในอุปกรณ์ของผู้ใช้