นโยบายการยกเลิกการสั่งซื้อ

นโยบายการยกเลิกการสั่งซื้อ

เงื่อนไขการยกเลิกคำสั่งซื้อ

ท่านสามารถยกเลิกธุรกรรมการสั่งซื้อได้ ในกรณีที่สินค้ายังไม่ถูกส่งออกไปเท่านั้น

ในการยกเลิกคำสั่งซื้อ มีค่าดำเนินการ 20% ของราคาสินค้า

บริษัทฯ จะคืนค่าสินค้าหลังจากหักค่าดำเนินการแล้ว โดยโอนเงินเข้าบัญชีที่มีชื่อผู้สั่งสินค้าเป็นชื่อเจ้าของบัญชีเท่านั้น

การแจ้งยกเลิกคำสั่งซื้อ

หากท่านต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์หมายเลข 087-506-7659  หรืออีเมล์
jobbeeonline@gmail.com

หรือสามารถทำรายการได้ที่เมนู “ติดต่อเรา” เลือกหัวข้อการติดต่อ “แจ้งยกเลิกการสั่งซื้อ” ที่ Contact Form

นโยบายการคืนสินค้า

เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับท่าน เมื่อท่านได้รับสินค้าแล้วกรุณาตรวจสอบความเรียบร้อยของสินค้า หากพบว่ามีความผิดพลาดที่เกิดจากทางบริษัทฯ ท่านสามารถคืนหรือเปลี่ยนสินค้าได้ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

กรุณาติดต่อบริษัทฯ เพื่อคืนสินค้าภายใน 7 วัน นับตั้งแต่ได้รับสินค้า

ในการคืนหรือเปลี่ยนสินค้า กรุณาติดต่อ

บริษัท ดูอิทยัวร์เว็บ จำกัด

เลขที่ 39/5 ถนนติวานนท์ ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 087-506-7659

Phone: 087-506-7659

Email: jobbeeonline@gmail.com

เงื่อนไขการคืนเงิน/เปลี่ยนสินค้า

บริษัทฯจะเปลี่ยนสินค้าเป็นแพ็คเก็ตใหม่ในรุ่นเดิมเท่านั้น ในกรณีที่รุ่นเดิมหมด บริษัทจะทำการคืนเงินให้ท่าน หรือเสนอแพ็คเก็ตใกล้เคียงให้แทน

บริษัทฯจะทำการคืนค่าแพ็คเก็ตโดยจะโอนค่าแพ็คเก็ตพร้อมค่าส่งกลับมา ไปยังบัญชีธนาคาร ที่มีชื่อเดียวกับผู้ซื้อสินค้าเท่านั้น